Byla jsem se podívat na žákovskou konferenci na téma Bavíme se česky a anglicky

Jistě se všichni shodneme na tom, že jakákoli šance pro žáky, kdy mohou projevit svou tvořivost, zodpovědný přístup k úkolu a následně dovednost prezentace je užitečným krokem pro budoucnost žáků. A pokud se k tomu přidá ještě praktické využití znalostí cizího jazyka, je smysluplnost akce zajištěna. Měla jsem možnost vidět žáky ze základních škol, které vše zvládli na jedničku – na 3. žákovské konferenci, jejíž téma bylo Bavíme se česky i anglicky.

Co museli žáci zvládnout?

Program Jazyky bez bariér umožňuje vložit text, obrázek a nahrát zvuk. Žáci proto museli pracovat s moderními technologiemi, aby jejich prezentace, resp. výukové přípravy, splňovaly základní technické požadavky.

konfer_brig

Základem byl scénář, resp. rozpracovaný nápad, který musel odpovídat tématu letošní konference. Některé skupiny si podklady připravovaly dlouho předem (nafotit reálie ze zájezdu do Londýna), některé využily přestávky v rozvrhu k nafocení snímků, které pak doprovázely vyprávěný příběh, a některé potřebovaly pečlivě vyhledávat ilustrační obrázky na internetu. Texty vycházely z příběhu (zahrajme si spolu hru, naučme se vzájemně jazykolamy), doplňovaly vtipné fotografie nebo provázely výukovým tématem (krátké odpovědi na otázky). Hlavním a nejcennějším úkolem bylo pak nahrát zvuk, tj. přečíst se správnou výslovností a přízvukem texty celé prezentace. Bylo tedy většinou třeba, aby se na pomoci s přípravou materiálů podíleli učitelé informatiky a jazyků.

Moje dojmy

Přiznám se, že když jsem si prohlížela program Jazyky bez bariér, došla jsem k názoru, že je to jedna z pomůcek pro učitele, která umožňuje detailněji učit žáky – a to především správnou výslovnost a slovní zásobu obecně. Mile mne tedy překvapilo, že program zvládli obsluhovat i žáci prvního stupně. Takže nešlo je o příjem informací na straně žáků, ale o tvořivou práci a rozvoj dalších jazykových dovedností.

Celá akce probíhala v příjemném a reprezentativním prostředí konferenční místnosti Úřadu průmyslového vlastnictví. Bylo zajištěno občerstvení, a tak se žáci mohli opravdu cítit jako na pravé konferenci. A jako třešnička na dortu zazněla kromě češtiny a angličtiny také francouzština. Velmi příjemné osvěžení!

konf_pavlina_petr

Za Metodický portál jsem si dovolila poděkovat  paním učitelkám a pánům učitelům, kteří umožnili žákům vyzkoušet si zase trochu něco jiného; a také paní Dagmar Rýdlové, která tuto konferenci již třetím rokem pořádá.

Stručně další informace

  • program Jazyky bez bariér si můžete bezplatně stáhnout přímo z Metodického portálu nebo z webu Jazyky bez bariér;
  • prezentace z konference si můžete stáhnout zde (k jejich otevření je třeba mít nainstalovaný program – viz odkaz výše);
  • téma příštího ročníku: Co je doma, to se počítá.

Pokud to jen trochu bude možné, ráda se přijdu na 4. ročník konference opět podívat. Potkáme se?

PS: A pokud už budete mít program nainstalovaný, víte, že materiály můžete vyhledávat přímo z našeho modulu DUM? Stačí označit, že chcete vyhledávat také na webu Jazyky bez bariér. Podrobnosti zde.

Pavlína Hublová