Polemika o podobě státní maturitě z informatiky – praktický subtest

Jak dělala Anička palačinky

 

palacinka

Anička se učí na kuchařku,  na závěr bude dělat závěrečnou zkoušku. Letos poprvé je to STÁTNÍ zkouška, proto je jednotná, musí být poměrně jednoduchá a testovat jen minimální dovednosti kuchaře. Jestliže jí Anička zvládne, dostane papír na to, že umí vařit. Může pak nastoupit do místní hospody jako kvalifikovaná síla.

 Možná s ní chodí do třídy Zdeněk, který je už teď šikovný a jednou bude šéfkuchařem významného hotelu, ale jednotná zkouška musí být samozřejmě stejně těžká (resp. lehká) i pro něj. Pokud by chtěl, může si sice dobrovolně vybrat nějakou těžší variantu, ale vzhledem k tomu, že se ho na to nikdy nikdo nezeptá, byl by blázen, kdyby to udělal.   

Je pravda, že jeho spolužák Vašek si těžší variantu vybral a úspěšně zkoušku složil, vždyť se o tom psalo i v novinách. Je možné, že tím způsobí, že místní restauratéři se na to, co kdo vařil při zkoušce, začnou za pár let ptát, ale zatím, je to pro Zdeňka zbytečný risk.

Ale to jen tak na okraj a jak tedy zkouška Aničky a Zdeňka probíhá?

Nejdřív vyplnili znalostní test a teď přichází praktická úloha.

Řekněme, že Anička dostane tento závěrečný úkol:

Modelová životní situace:

Jste zaměstnaná v kuchyni, host si právě objednal palačinky s tvarohem a vašim úkolem bude je jí připravit. Pro tento případ budete muset:

  • Udělat si v kuchyni pořádek a připravit suroviny;
  • Připravit si těsto a náplň z tvarohu;
  • Pomocí sporáku vyrobit palačinky;
  • Pomocí vidličky rozmíchat tvaroh s cukrem;
  • Palačinky zabalit a položit na talíř.

 1.      Těsto:

1.1. Na stole i na sporáku si ukliďte. Na sporák dejte teflonovou pánev, na pracovní stůl připravte mísu.

1.2. Z lednice vyjměte 1 vejce, rozklepněte je do připravené mísy, skořápku používat nebudete, tak jí vyhoďte do odpadků.

1.3. Z lednice vyndejte nádobu s mlékem a připravte si odměrku. Do odměrky lijte mléko tak dlouho, až jeho hladina bude zarovnaná se značkou ¼ litru (pokud jí na odměrce nenajdete, zkuste se podívat, jestli tam není značka 250 ml).

1.4. Nyní najděte sůl, bývá v nádobě s nápisem Sůl. Špetku soli (což je množství, které se udrží na špičce ostrého nože) nasypte do mísy k vejci s mlékem.

1.5. Poté budete přidávat polohrubou mouku. Mouky je třeba 120g. Určitě v kuchyni najdete něco, jak to množství zjistit. Mouku postupně přisypávejte do nádoby s vejci a mlékem a pozorně míchejte. Vznikne těsto.

2.      Smažení

2.1. Poté nechte těsto odležet, Ze sporáku odstraňte nádoby ve kterých je ryba, rýže a polévka. Na sporáku rozpalte teflonovou pánev.

2.2. Na pánev dejte tuk.

2.3. Vlijte pozorně těsto na pánev a smažte až, bude akorát, poté palačinku obraťte i na druhou stranu. Po skončení jí vyjměte z pánve.

3.      Náplň

3.1. V červené čisté nádobě smíchejte 120g měkkého tvarohu s 15g cukru

4.      Dokončení

4.1. Na palačinku naneste tvarohovou náplň, palačinku srolujte tak, že postupujete od bližší strany ke vzdálenější.

4.2. Naservírujte na talíř a ozdobte jednou jahodou a dvěma lístky máty.

 

Taky vám to zadání připadá trochu pomatené?

Proč prostě nezní úkol: Vyrobte a naservírujte dobrou palačinku s tvarohem?

Proč se někdo v zadání podrobně zabývá tím, jak měřit mléko? To snad jako kuchařka musí vědět?

Proč má ze sporáku odstraňovat nějaké nádoby?

Proč musí použít na tvaroh červenou místu, když by se stejně dobře hodila i mísa bílá?

Proč vlastně chodila na kuchařskou školu, když jí teď testují z toho, jestli umí pozorně číst a vykonávat jednotlivé úkony?

Myslíte, že jí někdy někdo ještě zadá tuto „modelovou životní situaci“? Nebo na ní houkne šéf , že má udělat palačinku, a ona si bude muset prostě poradit.

 

A proč to píšu?

No podívejte se, jak vypadá úryvek ze zadání praktického subtestu z informatiky:

 

hlava

Praktický subtest je jedním ze dvou subtestů maturitní zkoušky z informatiky.

Tento subtest má charakter modelové životní situace, při jejichž řešení se běžně využívají moderní technologie. Tato situace je rozčleněna do fází a každá fáze je pak tvořena sadou dílčích úkolů.

Zadání subtestu má tištěnou podobu a má charakter tzv. scénáře – tj. popsáním konkrétní modelové životní situace a následně sadou dílčích úkolů, které jsou sdružovány do jednotlivých fází.

Pro praktický subtest má maturant k dispozici pracoviště s patřičnou výpočetní technikou. Jejím prostřednictvím vypracovává jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny ve scénáři. Modelová životní situace:

Vlastníte firmu dovážející knihy o IT ze zemí EU i z USA a vaším úkolem je připravit některé podklady pro prezentaci své firmy. Pro tento případ budete muset:

  • vytvořit strukturu složek, která bude sloužit k následnému ukládání souborů příslušného typu;
  • pomocí tabulkového procesoru dopracovat tabulku prodeje jednotlivého zboží, a to jak její obsah, tak její vzhled;
  • pomocí grafických nástrojů upravit předem připravené grafické objekty;
  • pomocí textového editoru dopracovat informativní leták o jednom ze svých produktů se zaměřením na typografickou korektnost a vzhled, leták pak uložit ve formátu PDF;
  • složku se všemi soubory zkomprimovat a výsledný ZIP soubor odeslat e-mailem ke schválení.


1 Místo pro ukládání dat

1.1 Ve složce Dokumenty vytvořte složku Knihy.

1.2 V nově vytvořené složce Knihy postupně vytvořte vnořené složky Texty, Tabulky a Obrazky.

1.3 Do složky odpovídajícího názvu vytvořte vnořené složky Rastry a Vektory.

1.4 Ve složce Zadani najdete soubor knihy. Tento soubor přesuňte do složky Dokumenty/Knihy/Tabulky.

1.5 Pomocí příslušného tlačítka oznamte, že jste ukončil(a) tuto sadu úkolů.

2 Zpracování tabulky knihy

2.1 Nejprve otevřete pomocí prohlížeče webu html stránku Kurzy, kterou najdete ve své složce Dokumenty. Najděte na této stránce aktuální kurz € vůči Kč.

2.2 Ve složce Dokumenty/Tabulky otevřete soubor knihy.

2.2.1 Do buňky G1 vložte aktuální kurz € vůči Kč, zjištěný v úkolu 2.1 (pokud se vám jej nepodařilo zjistit, použijte kurz 25,00 Kč za 1 €).

2.2.2 Do volného sloupce E vložte vzorec počítající cenu v Kč z udané ceny v €.

2.2.3 Do sloupce G vložte výraz počítající tržbu v Kč.

2.2.4 Doplňte pod seznam položek u sloupců C až G vzorce pro výpočet průměrné ceny zboží, maximální a minimální ceny zboží a do buňky G31 celkové tržby v Kč.

2.2.5 Přejmenujte první list na Výpočty a nakonec si zkopírujte celou tabulku do schránky.

2.3 V rámci otevřeného souboru knihy přejděte na list Seznamy.

2.3.1 Vložte ze schránky tabulku do tohoto listu a upravte dle potřeby šířky sloupců.

2.3.2 Smažte řádky s výpočty průměru, maxima, minima i s výpočtem celkového součtu.

2.3.3 Jednoduše zformátujte tabulku tak, aby bylo zřejmé její záhlaví.

2.3.4 Seřaďte knihy podle jejich ceny sestupně (od nejdražší po nejlevnější), výrobky se stejnou cenou pak podle názvu vzestupně.

2.3.5 Do dalšího sloupce nechte umístit text „levná“ pro knihy s cenou pod 20 € a text „drahá“ pro knihy s cenou nad touto cenou.

2.3.6 Nechte zobrazit pouze knihy s cenou nižší než 30 € včetně.

2.4 V rámci otevřeného souboru knihy přejděte na list Formát.

2.4.1 Zkopírujte tabulku z listu Výpočty do schránky a vložte ze schránky tabulku do listu Formát, upravte dle potřeby šířky sloupců.

2.4.2 Před první sloupec vložte prázdný sloupec a umístěte do něho vzestupně pořadová čísla knih.

2.4.3 Upravte formát (vzhled) tabulky podle vzoru v souboru tabulka_knihy. Upřesnění formátu: je použito bezpatkové písmo velikosti 10, pouze nadpis je písmem velikosti 14. Nadpisy sloupců jsou tučným tmavě modrým písmem a mají světle žlutý podklad. Všechny počítané hodnoty jsou kurzívou, částky v Kč mají formát s označením české měny. Sloupce s hodnotami jsou zarovnány doprava stejně jako jejich nadpisy.

2.5 V rámci otevřeného souboru knihy přejděte na list Graf.

2.5.1 Zkopírujte tabulku z listu Výpočty do schránky a vložte ze schránky tabulku do listu Graf, upravte dle potřeby šířky sloupců.

2.5.2 Využijte prázdné řádky pod tabulkou na vytvoření minitabulky obsahující jednotlivé oblasti, kterými se knihy zabývají (Hardware…) spolu s počty knih, které patří do těchto oblastí.

2.5.3 Vyberte a vytvořte vhodný graf, ze kterého bude ihned vidět poměrné zastoupení jednotlivých oblastí knih.

2.6 Soubor uložte


…atd., atd…až 4.4.4.4. dočetli jste až sem? Gratuluji.

http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html

 

Taky vám to zadání připadá trochu pomatené?

Proč má student hledat dnešní kurs ve svých dokumentech a ne na webu?

Proč musí použít konkrétní sloupec?

Proč má nejdřív spočítat minimum, maximum a průměr a pak jej smazat? Proč, proč …?

Já chápu, že tohle by se tak pěkně opravovalo – prostě adresář se nejmenuje RASTRY, ale třeba BITMAPA – chyba 1bod. dolů. Výpočet měl být ve sloupci G a je v H – bod dolů! Sloupec není zarovnán doprava ale třeba doprostřed – další chyba. Zapomněl z písma velikosti 11 (které je mimochodem standardní) udělat velikost 10 – bod dolů.  A je to! Nikdo nemůže říct, že nebylo jasné zadání, nebo se při opravě chybovalo.

 

Proč mu prostě někdo neřekne, co má být konečným cílem a pak ho to nenechá v klidu vyřešit?

Vy byste se v tom neztratili?

Už Vám někdy někdo takhle zadával práci, myslím skutečnou práci v zaměstnání?

Vážně poznáme, zda je člověk informačně gramotný podle kvality splnění takhle formulovaného zadání?

 

Pěkně prosím, páni tvůrci testů, rozmyslete si to ještě.