Vědí o nás aneb Učitelské noviny zmiňují rvp.cz

Jakožto člen pracovního týmu, který stojí za Metodickým portálem rvp.cz moc dobře vím, jakou motivační sílu má pochvala. Asi nejvíce zahřejí přicházející pochvaly od učitelů, tedy od zástupců skupiny, pro kterou Metodický portál připravujeme. Takové povzbuzení nám dává víru, že naše práce má pro ostatní význam, že ji oceňují.

Hodnocení Metodického portálu pedagogy je dlouhodobě pozitivní, daří se zvyšovat návštěvnost a podle různých forem zpětné vazby i využitelnost tohoto nástroje pro učitele. Život však není pouze o vnitřní motivaci, kterou takové pochvaly pracovnímu týmu přináší. Projektové řízení a pravidla financování a přidělování prostředků na obdobné projekty jsou ve světě českého školství neúprosná. O významu této metodické pomůcky je potřeba přesvědčovat také decizní sféru, tedy všechny aktéry, kteří rozhodují o dění v českém školství. A k tomu nám nemalou měrou pomáhají i média.

O vztahu Učitelských novin k novým technologiím a speciálně k Metodickému portálu jsme již několikrát psali, naposledy přesně před rokem. Zdá se, že se začínají naplňovat slova vyřčená na konci zmíněného článku… V posledním čísle UN (29/7. 9. 2010) klade redaktor Petr Husník v rozhovoru ke vzniku Asociace aktivních škol Václavu Klausovi mladšímu zajímavou doplňující otázku, kde jaksi mimoděk hodnotí náš portál „…Budete mít konkurenci, třeba v oblasti didaktiky a vůbec inovací vzdělávacích programů celkem dobře prosperuje portál RVP.CZ“.

V Čechách nebývá zvykem, že by novináři veřejně chválili práci rezortních organizací, kterou Výzkumný ústav pedagogický je. Veřejně přiznat, že práce těchto až často démonizovaných organizací má smysl se nenosí. Proto jsme za toto veřejné hodnocení rádi a děkujeme.