Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pracovní doba učitele

Učitelé se pořád dovolávají vyšších platů. Přitom mají tolik volného času jako žádný jiný zaměstnanec v Čechách. Jedna stávka střídá druhou a pořád nejsou spokojeni. Nemám pocit, že jsou jejich platy tak zoufale nízké,“ sdělila Jana Morávková z Domažlic.

Česká média podobné citace charakterizující laické povědomí o práci učitelů často otiskují. V tomto konkrétním případě se jedná o dnešní (13. 5. 2008) vydání Domažlického deníku. Tradovaný mýtus, že učitelé pracují pět hodin denně, je stejně tak hloupý jako lidé, kteří jej šíří. V každé profesní skupině existují lidé, kteří odvádějí dobrou práci a lidé, kteří jsou s prací na štíru. Strkání všech do jednoho pytle věc neřeší a jen se tím utvrzují přežilé stereotypy. O tom, že aktivní učitelé nehledí na dobu tzv. přímé vyučovací povinnosti, se vás pokusím přesvědčit na následujících grafech.

Část Metodického portálu nazvaná Digitální učební materiály (DUM) je určena primárně pro učitele. Troufnu si tvrdit, že pro učitele aktivní. Jak jinak nazvat učitele, kteří na Internetu vyhledávají NĚCO, co by jim mohlo pomoci při vyučování či přípravě na něj. Naučit se pracovat s Internetem, vyznat se v jeho zdrojích věnovaných vzdělávání a aktivně touto nabídkou procházet není nic pro lenochy. Odměnou může být pro žáky změna, inovace, atraktivnost.

Graf aktivit - dle hodin

Výše uvedený graf neznázorňuje přístupy (návštěvnost, resp. unikátní uživatele), ale aktivity. Takovou aktivitou je například vyhledání DUMu nebo jeho stažení z portálu. Aktivity s návštěvností samozřejmě úzce souvisejí. Při interpretaci výsledků nejde ani tak o sledování absolutních čísel (přístupů), jako spíše trendů.

Uvedené záznamy aktivit graficky znázorňují, kdy učitelé s DUMy pracují. Data pocházejí z období březen a duben 2008. A co je z nich patrné? Hlavní pracovní nápor začíná po deváté hodině ranní, tedy zpravidla po první vyučovací hodině, kulminuje po jedné hodině odpolední, tedy po obědě, a pokračuje až do desáté hodiny večerní. Odpolední aktivity – zcela mimo pracovní dobu – dokonce převažují.

Zajímavé je, že popsaný trend je společný jak učitelům, kteří portál jednostranně využívají, tak učitelům, kteří pro něj připravují příspěvky, resp. DUMy. Jejich činnost je v grafu znázorněna modře.

Graf aktivit - dny v týdnu

O skutečnosti, že kantorské povolání není věcí na pět dní v týdnu, svědčí druhý graf. Ten znázorňuje aktivity rozložené do jednotlivých dnů v týdnu. Využívání portálu o sobotách a nedělích rozhodně není zanedbatelné.

Co lze tedy z grafů vydedukovat? Určitě skutečnost, že aktivní učitelé nehledí na pracovní dobu. A dále argument pro internetový způsob podpory školní reformy, který spočívá ve výhodě dostupnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu.