Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Umění citovat

Několikaletá zkušenost s provozováním Metodického portálu nás utvrzuje v jedné skutečnosti: čeští učitelé mají problémy se správným citováním. Autorský zákon, který má ochranu duševního vlastnictví zajišťovat, platí v novém znění od konce roku 2000. Učitelé by měli být ti, kteří znalost tohoto legislativního vymezení žákům přibližují a sami půjdou příkladem. Ne vždy tomu tak je.

Soudím podle příspěvků, které nám do redakce Metodického portálu přicházejí. V některých případech musíme autory žádat o doplnění korektní citace dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Jindy je zřejmé, že autor použil část cizího autorského díla v rozporu se zákonem. Situace se postupně zlepšuje, ale k ideálu má daleko.

Abychom práci učitelům zjednodušili, připravili jsme krátké a srozumitelné (alespoň doufáme) souhrny. Dokument Bibliografické citace se skládá z krátkých otázek a odpovědí k této problematice a především z toho, jak by měla správná citace vypadat.

Aby byly nabízené DUMy pro ostatní učitele využitelné a jednoduše upravovatelné, měla by být zachována typografická pravidla. Zvláštní soubor Typografické zásady nabízí na jedné stránce přehled těch nejdůležitějších.

Vzhledem k našemu licenčnímu ujednání, pod kterým jsou DUMy nabízeny, jsme se rozhodli dodržovat jedno přísné pravidlo. Pro každý obrázek, kresbu, grafiku či fotografii, která je v DUMu použita, musí mít autor DUMu (učitel, který DUM vkládá na portál) svolení autora příslušného (vizuálního) autorského díla. Toto pravidlo je nezbytností vzhledem k tomu, že každý uživatel může rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat toto dílo dále včetně odvozených děl.

Respektování tohoto pravidla víceméně znamená, že buď si autor umí pořídit obrázky sám (nakreslit, vyfotit atp.), nebo může využít fotografií vystavených v tzv. otevřených galeriích na Internetu, které jsou nabízeny pod nejrůznějšími druhy licencí (zejm. Creative Commons a Public domain). Proto jsme zpracovali přehled vybraných Otevřených galerií.

Vkládání DUMů do úložiště není složité. Přesto jsme zpracovali krátkou Příručku pro autory DUM, Popis digitálních učebních materiálů, šablony pro textové dokumenty a prezentace. Všechny výše uvedené pomocné návody společně se šablonami by měly autorům vytváření DUMů usnadnit. Máte návrh, jak vyjít autorům ještě více vstříc? Sdělte nám jej prosím v diskusi.