Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nové možnosti řazení seznamu učebních materiálů

Když jsme začínali s Digitálními učebními materiály, řešili jsme otázku, podle jakého kritéria řadit seznam materiálů, který se zobrazuje, procházíte-li úložištěm podle struktury RVP. Původně jsme chtěli materiály řadit podle data publikace, ale řekli jsme si, že tento údaj není z hlediska materiálu jako takového vlastně důležitý a že chce-li návštěvník sledovat, které materiály nově přibyly, může k tomu použít nástroj k tomu primárně určený – RSS kanály. A tak vyhrála nekonfliktní možnost – řazení podle abecedy – s tím, že toto rozhodnutí možná časem změníme. A tak se v těchto dnech stalo.

Počet zobrazení podle počítačního písmene názvu DUMu

Řazení podle abecedy totiž mělo jeden zásadní nedostatek, na který myslím dostatečně poukazuje slide z prezentace, kterou jsem před nějakou dobou ukazoval na našem komorním setkání s autory Digitálních učebních materiálů (jde o graf, který znázorňuje průměrný počet zobrazení učebních materiálů za den podle počátečního písmena jejich názvu). Jednoduše řečeno, materiály na začátku seznamu (abecedy) měly výrazně větší návštěvnost a s rostoucí délkou tohoto seznamu se tento rozdíl ještě zvětšoval.

Spolu s tímto problémem jsme řešili otázku, jak pomoci materiálům, které jsou nově publikovány. Podle statistik, které sledujeme, materiálům výrazně pomáhá uvedení v kterékoli nej- kategorii na titulní stránce. Problém je ale v tom, že vzhledem k rychlosti, jakou nové materiály přibývají, se nově publikovaný materiál na titulní stránce dlouho neohřeje (a publikuje-li se více než pět materiálů najednou, což není výjimkou, některé se na titulku vůbec nedostanou).

A tak jsme oprášili starý nápad s řazením seznamu podle data publikace. Tím by se mělo výrazně pomoci nově publikovaným materiálům.

Zároveň s tím ale umožňujeme, aby si návštěvník tento seznam seřadil, jak sám chce. K tomu slouží malé šipky pod nadpisy jednotlivých sloupců (určitě jste si všimli, že dva sloupce přibyly). Pro úplnost dodávám, že způsob řazení seznamu indikuje šipka v zelené barvě (viz obrázek).

Možnost volby řazení seznamu učebních materiálů

Jak už jsem řekl, standardně je seznam seřazený sestupně podle data publikace, nicméně pokud chcete, můžete si seznam seřadit vzestupně podle velikosti učebních materiálů a hledat tak ty nejmenší, podle počtu komentářů, atd. Předpokládáme, že s tím, jak se bude zvyšovat počet materiálů v jednotlivých tematických okruzích a očekávaných výstupech, bude tato funkce nacházet větší a větší uplatnění.