Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Na horské dráze – návštěvnost v grafu

Graf návštěvnosti Metodického portálu (www.rvp.cz) za období od ledna 2006 do května 2008.

V blogovém příspěvku Návštěvnost portálu jako indikátor kvality? jsme se zabývali problematikou měření návštěvnosti a dospěli jsme k závěru, že měřit využitelnost pedagogicky zaměřeného portálu podle aktuálního počtu přístupů je pouze jedním, nikoli hlavním, indikátorem kvality.
Pro dnešní příspěvek jsem připravil graf, který reprezentuje návštěvnost Metodického portálu za dva a půl roku jeho provozování. Statistiky pocházejí z veřejně dostupného monitoringu TOPlist, který je statistiky zajišťuje.
Z periody školního roku je zřejmé, která období nejvíce ovlivňují návštěvnost Metodického portálu. Jeho primární cílovou skupinou jsou učitelé, a je zřejmé, že úbytek návštěvnosti v letních měsících a o Vánocích souvisí s prázdninami. Z grafu jsou patrné i důsledky mediálních aktivit (rozesílka newsletteru, články v novinách a na internetových serverech, konference atp.), které jsme v posledním roce začali intenzivněji využívat. Žlutě je v grafu zobrazen termín, od kterého se na základních školách v prvních a šestých ročnících učí podle školních vzdělávacích programů, které si školy vytvářejí na základě rámcového vzdělávacího programu.

Pro příští období (projekt Metodika II) hodláme přejít od Toplistu ke Google Analytics. Hlavním důvodem je metodika měření, viz http://www.toplist.cz/metodika.html, a vysoká flexibilita tohoto nástroje. Google Analytics na portálu a v Digitálních učebních materiálech využíváme již několik měsíců a tento nástroj můžeme jen doporučit.

Ke statistikám návštěvnosti se v některém z dalších příspěvků určitě vrátíme.