Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ten DUM za to nestojí aneb Možnosti hodnocení

Metodický portál nabízí v části digitálních učebních materiálů (DUM) několik způsobů hodnocení, které mohou čtenářům napovědět, jak kvalitní jednotlivé DUMy jsou. Jedná se o hodnocení recenzentů a koordinátorů pomocí hvězdiček, hodnocení uživatelů pomocí hvězdiček, přidávání komentářů a od dnešního dne i pečeť kvality Tým RVP.CZ doporučuje.

Vycházíme z našeho přesvědčení, že nejkvalitnější hodnocení vzniká tehdy, pokud je do něj zapojeno co nejvíce hodnotitelů. Proto nabízí Metodický portál hned několik způsobů hodnocení DUMů. Jednotlivé DUMy nehodnotí pouze úzká skupina vyvolených, ale také každý, kdo má chuť. Výhod výsledků tohoto hromadného hodnocení mohou využívat všichni uživatelé.

Nejvýstižnějším je hodnocení pomocí psaného slova. Pod každým DUMem je prostor, do kterého mohou registrovaní uživatelů vkládat komentáře, viz např. tato diskuse. Byli bychom rádi, kdyby se komentáře zaměřovali na zkušenosti učitelů s využíváním příslušného DUMu.Hvězdičky

Druhou možností, kdy komunitní „masa“ učitelů dává najevo svůj názor na DUMy, je uživatelské hodnocení pomocí hvězdiček. Úmyslně nechceme přesně vymezovat, co přesně hvězdičky znamenají – stejně tak to dělá, resp. nedělá, většina ostatních komunitních internetových portálů. Každý máme vnitřní intuitivní cítění kvality podložené životní zkušeností, které je jednoduše vyjádřitelné právě pomocí jedné až pěti hvězdiček. Na rodném listu DUMu se u tohoto hodnocení zobrazuje informace o průměrném hodnocení uživatelů a celkovém počtu hodnocení. Sám autor svůj DUM hodnotit nemůže. Každý registrovaný uživatel může své hodnocení kdykoli změnit (nezapočítává se jako další hodnocení, ale změní se jeho původní hlas, tedy dříve přidělený počet hvězdiček).

Tým RVP.CZ doporučuje

Hodnocení týmu rvp.cz je kombinací pohledu odborných recenzentů a koordinátora DUM. Zohledněno je několik kritérií – nápaditost učebního materiálu, úroveň grafického zpracování a zapojení žáků (interaktivita). Obecně by tedy mělo platit, že více hvězdiček získají materiály originální, graficky dobře zpracované a vhodné k zapojení žáků.
DUM, který nás obzvláště zaujme a u něhož máme pocit, že na něj je vhodné poukázat, obdrží speciální pečeť kvality Tým RVP.CZ doporučuje.
Při hodnocení týmu rvp.cz se snažíme o co největší objektivitu, každopádně jsme si vědomi, že škála pěti hvězdiček nebude nikdy dokonalá a absolutně přesná a naše hodnocení by mělo být pouze doporučující. O to zajímavější je sledovat rozdíly mezi hodnocením týmu a uživatelů, hledat, kde se shodujeme, kde nikoliv.
Zda se hvězdičkami při vyhledávní materiálů řídit a zda více důvěřovat uživatelům či týmu rvp.cz je čistě na uživatelích portálu. Zodpovědnost za rozhodování je přece důležitou součástí Webu 2.0.

Do budoucna plánujeme ještě několik dalších indikátorů kvality, které budou založeny na tom, jak učitelé s DUMy pracují, jak se v prostředí Metodického portálu chovají. Názory uživatelů jsou pro nás důležité!