Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ještě jednou (do) školky

O tom, že 7.10.2008 proběhla v Praze konference Dítě a mateřská škola, píšeme i jinde. Do článku se ovšem nevešlo, že jsme účastnice na závěr konference požádali o vyplnění „hodnotícího“ dotazníku. Zajímalo nás mj., zda konference splnila očekávání, co se z hlediska účastnic povedlo či nepovedlo, náměty pro další semináře atd.

Sešlo se nám přes čtyřicet vyplněných dotazníků, za něž moc děkujeme a nabízíme drobné shrnutí:

Konference byla celkově hodnocena jako velmi dobrá jak po obsahové, tak po organizační stránce. Každou z dílen i přednášek někdo ohodnotil jako nejzajímavější část programu, žádná nebyla označena za nadbytečnou, či nepovedenou.
Jako vždy se ukázalo, že nelze vyhovět všem – v dotaznících se několikrát objevuje, že příspěvky měly být více zaměřeny na praxi, stejně tak, že mělo být dáno více prostoru teoretickým přednáškám. Častý je požadavek na navazující či rozšiřující semináře.
Dostali jsme i několik praktických připomínek, které budeme mít na paměti při pořádání obdobných akcí v budoucnu (např. umístit na web anotace jednotlivých bodů programu, zařadit přestávku dopoledne atp.).
Z námětů na semináře byla nejčastěji zmiňována evaluace, hned po ní výchova dětí se speciálními potřebami.
Z potřeb souvisejících s RVP vyplývá, že nejpalčivějším tématem je, jak naplnit RVP za současných podmínek (hodně dětí ve třídách, málo kvalifikovaných pedagogů, nárůst administrativy).

Na organizaci konference se podílelo několik pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického, zmínit rozhodně zaslouží dvě jména: Tereza Bížová, která konferenci připravovala, a Martina Kupcová – hlavní tvář VÚP na místě. Velký dík patří všem přednášejícím, pracovníkům Domu dětí a mládeže a v neposlední řadě účastnicím za zájem, aktivitu, připomínky a náměty.

Těšíme se brzy na shledanou… a také na Vaše příspěvky na Metodický portál!