Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jedna tužka a Jednotažky

Ta tužka je křišťálová a Jednotažky jsou digitální. Co je jejich společným jmenovatelem? Souvisí s Digitálními učebními materiály a v době nedávné nám udělaly radost:

Možná si pamatujete, jak se jedním tahem kreslí labuť. Ale umíte králíka, ježka nebo sněženku? 

Že ne? V tom případě se je můžete naučit v DUMu s pořadovým číslem 1000.
Že ano? Tak v DUMu s pořadovým číslem 1000 se můžete přesvědčit, zda znáte stejný způsob, jako autorka.

DUM se jmenuje Jednotažky a jeho autorkou je Lucie Sirůčková. Jí a dalším 228 autorům patří dík za to, že po roce a kousku fungování Digitálních učebních materiálů jsme na čísle 1000. Tedy děkujeme Vám všem.

A jak je to s tou křišťálovou tužkou?

V minulém týdnu proběhl v Praze 46. mezinárodní festival TECHFILM 2009, v rámci nějž probíhá soutěž výukových produktů. Do ní jsme přihlásili web Digitální učební materiály… A získali jsme Čestné uznání za vytvoření významného nástroje pro modernizaci výuky.

Tedy technicky ocenění získal tým projektu Metodika, ale jde o ocenění, za nějž dík patří zejména Vám – autorům a uživatelům webu. Protože co by byly Digitální učební materiály bez obsahu, který dodáváte Vy? A bez Vašich komentářů a hodnocení? A bez Vašeho zájmu (ať už je motivován čímkoli:)?

Děkujeme. A doufáme, že nás navštěvovat budete nadále.

Křišťálová tužka