Dojmy z konference jsou více než dobré

Největší akcí Metodického portálu v první půli školního roku 2010/2011 byla bezesporu národní konference „Učitel v informační síti„, která proběhla v Brně. Na konferenci se sjelo (a protože více než třetina účastníků byla z Brna – tak také sešlo) 102 registrovaných účastníků. Cílovou skupinou byly koordinátoři ICT a školních ŠVP. Přesto byli mezi účastníky pedagogové vpodstatě ze všech vzdělávacích sekcí školství v ČR. Od učitelů MŠ až po univerzitní pedagogy.

Na základě prvotní zpětné vazby i na základě evaluačních dotazníků byla konference hodnocena dobře, často jako velmi podnětná a přínosná. Stěžejní přednáškou byl příspěvek prof. Ivana Kalaše z Bratislavské Univerzity J. A. Komenského, který vnesl do dynamické oblasti informačních technologií naprosto zásadní pohled, který zohledňuje celkový přístup ke vzdělávání. Školu chápe jako příležitost nejen pro žáky, ale zejména pro učitele, kteří se mohou od žáků ledasco naučit. Informační a komunikační technologie se v posledních letech vyvíjely takovým tempem, že narušili tradiční schéma předávání znalostí z generace na generaci. Mnohdy jsou žáci a studenti více počítačově gramotní, než sami učitelé.

Na konferenci byl v dopolední přednáškové části představen rovněž nástroj Profil Škola 21, který může napomoci integraci ICT do života školy a který vzniká na půdě Výzkumného ústavu pedagogického. Jako samostatný modul se během roku objeví na stránkách Metodickém portálu. Jedná se o evaluační nástroj, který umožní školám hledat efektivní cesty a postupy pro lepší využívání ICT ve vzdělávání.

Další program se věnoval možnostem využití Metodického portálu a zejména v odpoledních workshopech představil některé konkrétní výstupy: ať už tematická digifolia nebo populární virtuální hospitace, problematiku autorského práva, práci ve wiki či podporu odborného vzdělávání …

Z dozvuků konference v diskuzích je jasné, že vyzněla optimisticky, a to je v době plné změn velice důležité. Přidám ještě jeden komentář k ohlasu na příspěvek prof. Kalaše. Možná je dobře, že z této přednášky nebyl pořízen záznam – pro přímé účastníky konference bude mít o to větší hodnotu, protože oni sami „u toho“ takzvaně byli.

Z dopoledních příspěvků vzniká sborník, který bude rozeslán všem účastníkům konference. Bude také k dispozici případným zájemcům o dění v této oblasti. Anotace a přednášky uvedené ve sborníku se pokusí alespoň z části přenést inspirativní atmosféru celé konference do podoby několika odborných textů.

V případě, že budete mít o sborník zájem, dejte nám vědět na e-mail: andrsova@vuppraha.cz.