Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Digitální učební materiály: sčítáme a končíme

Projekt je podle Wikipedie časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby. Projektu Metodika, tedy i Digitálním učebním materiálům, odtikávají poslední dny.

Je tomu přesně rok a měsíc, kdy jsem byl Výzkumným ústavem pedagogickým požádán o to, abych vytvořil úložiště digital learning objects a shromáždil komunitu uživatelů kolem něj. Měl jsem to štěstí, že se mnou na tomto podprojektu Metodického portálu spolupracovali Peter Sokol a Ondřej Nešpor. Náš úkol, zadaný hlavním manažerem projektu Zdeňkem Slejškou, měl jasné cílové indikátory a časové ohraničení. Dnes až s podivem zjišťuji, že se nám požadovaného počtu 482 digitálních učebních materiálů alias DUM – tak jsme nakonec vzdělávacím objektům v našem podání začali říkat – podařilo docílit dva týdny před koncem celého projektu.

Vývoj Digitálních učebních materiálů měl několik fází. První byla hrubá studie toho, co by se asi tak dalo dělat – tu jsme vytvářeli o prázdninách roku 2007. Těsně před Vánocemi – dle nápadu Karla Tomka to mělo být pojato jako dárek učitelům – jsme spustili první verzi internetového prostoru pro stahování DUM. Ty jsme jako rozinky vyzobali z příloh článků již vydaných na Metodickém portálu. Další fáze byla odstartována 7. února 2007 na speciálně zorganizované brněnské Konferenci DUM v pedagogické praxi aneb Pomáháme si růst – na ní se zaregistrovali první uživatelé, DUMy šlo na server již i vkládat. Od té doby se datují také první řádky tohoto blogu (ve skutečnosti byl blog zveřejněn trochu později a datum prvních příspěvků lehce poupraven, ale to nikomu neříkejte).

Pravidelně každý týden jsme na server přidávali nové a nové prvky a funkcionality, které jsme okoukávali od jiných zahraničních webů vezoucích se na vlně fenoménu Web 2.0. Zkoumali jsme a přemýšleli, které prvky by mohly české učitele zaujmout a které jsou už přehnané. Dnes, v září 2008, jsme dospěli k závěru, že další mohutné vylepšování již není potřeba.

Projekt Metodika tento měsíc končí a s ním i práce našeho malého DUM-DUM-DUM týmu. Máme pocit, že prostor na adrese http://dum.rvp.cz/ je teď přesně takový, jaký jsme jej od samého začátku chtěli mít. Teď už je jeho dotváření v rukách vás – uživatelů Metodického portálu.

Ministerstvo školství schválilo projekt Metodika II, který by měl Metodický portál dále rozvíjet snad již od listopadu či prosince. Národní pedagogický institut – organizace, která od 1. ledna 2009 vznikne spojením Výzkumného ústavu pedagogického v PrazeNárodního institutu pro další vzdělávání – bude prostředí Digitálních učebních materiálů i nadále vylepšovat. Určitě se najdou oblasti, ve kterých bude možné prostory DUM zlepšovat. Razantní změny, kterých jste mohli být svědky v uplynulém roce -a z nichž některé zachycuje i tento blog-, by již ale nastávat neměly. Hlavní pozornost realizačního týmu bude v prvních měsících projektu směřovat k převzetí úspěšných principů DUM a jejich přenesení na celý zbytek Metodického portálu.

Vážení učitelé, prostor Digitálních učebních materiálů je vám plně k dispozici!