Čas na změnu

Od 31. 1. 2011 má Metodický portál novou tvář. Změna podoby je přirozeným vývojem každého internetového média a proto neminula ani portál určený pro učitele.

Co nás vedlo k tomu, abychom změnu připravili? Bylo to jednoduché. Z mnoha stran k nám zaznívaly stesky na nepřehlednost a chaotičnost naší titulní strany. Velmi často také v tisku zazněla kritika na členění a nesnadné vyhledávání. Naše změna je proto předně reakcí na Vás, uživatele, a snahou o zjednodušení Metodického portálu.

Protože jsme nechtěli opakovat stejné chyby, nechali jsme se poučit od odborníků. Na jaře 2010 jsme oslovili renomovanou firmu H1 s.r.o. (http://www.h1.cz/). Ta pro nás vytvořila velmi podnětnou studii funkčnosti a ergonomie našeho portálu a uspořádala školení o moderních trendech ve webdesignu. Po nalévárně a pročtení studie bylo jasno. Portál se musí změnit!

Ze studie mimo jiné vyšlo, že Metodický portál je nepřívětivý pro nové a nahodile se vracející návštěvníky. To pro bylo nás docela závažné zjištění vzhledem k dosavadní návštěvnosti, která se nyní pohybuje na 8000 jedinečných denních návštěvách. Což je pouhá desetina z celkového počtu všech učitelů. Je jasné, že valná většina učitelů portál navštěvuje nahodile a nepravidelně. První otázka tedy byla: Jak předat nahodilým uživatelům informaci o tom, co Metodický portál je a jak se na něm mají orientovat?

Graf č. 1 - první dojem z nové podoby titulní strany
Graf č.1 – první dojem z nové podoby titulní strany

Mimo to se na portál začaly tlačit další moduly (nástroje). V tomto školním roce přibyl nástroj pro autoevaluace školy v oblasti ICT s názvem Profil Škola 21, který prostě nebylo kam dát. A to nás ještě letos čeká modul Evropské jazykové portfolio (EJP), zaměřený na rozvoj jazykových dovedností, nemluvě o dalších nápadech na moduly, které čekají na svou realizaci. Museli jsme tedy řešit i otázku dalšího budoucího rozvoje Metodického portálu. Otázka zněla: Kam umístnit nové moduly na již tak zaplněné titulní straně?

Odpověď ale nebyla hned jasná a bylo nutné se rozhodnout. Budeme portál nově třídit právě podle funkcí (modulů), nebo dle současného třídění sekcí (stupňů) vzdělávání, které byly na portále od počátku? Otázka vskutku nelehká.

Sekce (stupně) jsou sice pro učitele důležitým vodítkem, ale nejsou třídícím hlediskem ve všech modulech. Některé moduly prostě sekce (stupně) vzdělávání nerozlišují. Volba proto padla na třídění podle nástrojů (modulů) portálu.

Graf-doporuceni
Graf č.2 – doporučení k použití nové titulní strany

A tak postupně vznikla titulní strana, kterou máte v tuto chvíli před sebou. Než jsme ji vypustili do světa, zeptali jsme se Vás, uživatelů, jak se Vám líbí a zda nám změnu doporučujete udělat. Celkem bylo osloveno 33 uživatelů portálu. A jak to dopadlo?

Na první pohled se titulní strana líbila 76% respondentů. Více v grafu č. 1.
Grafická podoba se líbila 78% respondentů.
Novou titulní stranu doporučuje (zcela, spíše nebo s připomínkami) 87% respondentů. Více v grafu č. 2.

Věřím, že pro vás uživatele Metodického portálu bude tato změna přínosem. V případě potřeby jsem připraven vám odpovědět v diskuzním Fóru k Titulní straně portálu.

Lukáš Križko manažer projektu Metodika II