Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tibetské mísy a další nástroje – využití pro děti (MŠ,ZŠ,ZUŠ i SŠ)

Jak jsem psal v článku o Alikvótních tónech a Netradičních hudebních nástrojích, existují takové nástroje , na které nelze hrát falešně a hrát (si) může každý prakticky okamžitě. Navíc alikvótní tóny vydávají zklidňující frekvence , které jiné nástroje nemají vůbec, nebo jen v omezené šíři. Jak lze využít třeba Tibetské mísy pro děti ? Uvádím pár užitečných informací a odkazů: 

http://www.tibetskemisky.estranky.cz/clanky/Aktualni_akce.html

http://www.miskohrani.cz/

Průvodce a poradce vývojem dítěte

ing. Jana Remerová Vám v rámci projektu

„Kdo si Hraje, nezlobí !“

nabízí prožitkovou akci

„M I S K O V Á N Í“

 

Pro střední školy: Odkaz - ZDE.

———–
Jinak o dalších netradičních hudebních nástrojích a jaké jsou účinky alikvótních tónů – viz více článek blogu: - TADY.

http://www.muzikohrani.cz/muzikoterapie/

 Kantor (in Műller 2005) uvádí přehled následujících prostředků využívaných v muzikoterapii: lidské tělo, hlas, hudební nástroje. Lidské tělo nabízí nepřeberné množství zvuků, které se vytváří buď samotným dechem, či hrou na tělo. Pomáhají uvědomění si vlastního těla, či fungují jako prostředek kontaktu s druhými. Lidský hlas je jedním z nejsilnějších muzikoterapeutických prostředků. Setkáváme se s hlasovou improvizací, rytmizací, melodizací říkadel, zpěv písní, atd. Mezi hudební nástroje využívané při muzikoterapii patří jak nástroje západní kultury (klavír, kytara, atd.), tak nástroje etnické, tradiční, ale také ručně vyráběné.

Díky naší praxi v oboru muzikoterapie považujeme za přínosné užívat tyto nástroje, které jsou převážně lidové a tradiční, většinou vyrobené z přírodních materiálů: bubny (africké bubny djembe, bonga, šamanské bubny, udu), chřestidla, dřevěné flétny, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonkohry, atd. Hra na některé nástroje nevyžaduje velké schopnosti, a přesto má dostatečný účinek. Klientům se dostává potěšení ze hry. Hraní na nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus, cit pro melodii, atd.

Hudební nástroje

V naší praxi využíváme tyto hudební nástroje:

  • bubny djembe, šamanské bubny, buben udu, rámový buben
  • perkusivní nástroje (chřestidla, claves, rolničky, deštné hole, atd.)
  • dřevěné flétny (dvojačka, koncovka, šestidírková flétna, zobcová flétna, indiánská flétna)
  • shakuhachi (japonská bambusová flétna)
  • tibetské mísy, gongy, shanti zvonkohra
  • shrutibox a alikvotní zpěv
  • didgeridoo, brumle
  • a lidský hlas

 misky tib2

misky tib3

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM ŠŤASTNÉ DÍTĚ:

http://www.centrumstastnedite.cz/album/vhodne-nefinancni-dary/tibetske-misy-a-samanske-bubny-jpg/

Dobrý učitel je ten, který ukáže, nasměruje a dále nechá žáka, aby měl prostor a čas zkoušet a hledat. Dá čas jeho rozvoji.

Pozorujme děti a učme se jak dělat věci jednoduše a pořádně.

Pokud chceme, aby děti dodržovaly pravidla, vytvářejme je s nimi.

Když jsou tato pravidla vytvořená společně a demokraticky, děti se jim ochotně podřizují a samy dohlížejí na jejich dodržování.

Pro dobrý psychický vývoj dítěte je důležité přijetí sama sebe jako dobrého hodnotného člověka. Jestli že začne dítě podmiňovat svou hodnotu důkazem, že jsem lepší než druzí, představuje to pro něj velké riziko.Jeho hodnota jakoby spočívala mimo něj, závisí na kvalitách někoho jiného.Takoví lidé pak pochybují stále sami o sobě…

Ohrožení ve vývoji dítěte může spočívat v tom, že se děti učí vyhovět dospělému ze strachu, nebo proto, že je to pro ně výhodné, nikoliv proto, že uznávají smysluplnost a správnost na ně kladených požadavků.

Řekni mi a já zapomenu,

ukaž mi a já si zapamatuji,

nech mě to udělat a já pochopím.

Děti ve škole nepotřebují zábavu a hru, jak často chápou alternativní přístupy : klíčem ke kvalitnímu učení je zejména smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku, vlastní aktivita dětí, spolupráce a pohoda.

Základní poselství, které děti při trestání vnímají je: „Násilí je přijatelné. Pokud má člověk velkou moc, pokud je větší a silnější, může druhému ublížit.“

JE VELKÝ ROZDÍL MEZI TRESTEM A PŘIROZENÝM NÁSLEDKEM NĚJAKÉHO ČINU, NEBO CHOVÁNÍ.

Nezbytnou podmínkou úspěsné výchovy je nejen bezpodmínečná láska, ale také respekt a úcta rodičů k dětem a opačně. Tím jim dáme návod spokojeného života.

Když dětem ukazujeme cestu dle svého srdce a ne dle naučených vzorců našich předků (rodičů), nemůžeme se splést…

 

 

DIVADLO KAMPA PRO DĚTI:

http://www.divadlokampa.cz/pro-deti/pohadka-o-dvou-pistalkach-lubomir-holzer-3.html

Interaktivní muzikoterapeutická pohádka, vhodná zejména pro děti 3-6 let.
Protagonista vypráví příběh o dvou píšťalkách (koncovka a fujarka), které jdou v neděli
na procházku do lesa. Hraje při tom na tyto píšťalky, na didgeridoo, na bubny djembé,
tibetské mísy, indiánský buben, brumle, zpívá a tančí. Děti jsou několikrát zapojeny do
tance a také se dozví o nástrojích.

Délka představení 50 – 60 minut.

hraje: Lubomír Holzer

vstupné: dospělí 150, děti 100

 

Muzikoterapeutické centrum PaedDr. Lubomíra Holzera 

Lubomír Holzer je speciální pedagog, muzikoterapeut, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista etc.) odborný garant a lektor muzikoterapie, učitel, duchovědec, organizátor, hybatel a novátor. Vytvořil vlastní hudební styl a muzikoterapeutickou metodu, které dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. Stejně tak působí coby umělec a učitel. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení se současností i budoucností. Všechny jeho profese se vzájemně prostupují, doplňují a mezi sebou obohacují – tvoří celistvost – jednotu. Muzikoterapie a hudba se pro něho staly posláním tak, jako již v dětství hudba a umění všeobecně. Toto poslání a úděl, které byli předurčeny jeho mnohými talenty, časem rozvinul v úplný obsah svého života. Svět, člověka v něm, muzikoterapii, umění, učení a veškerou existenci Lubomír Holzer nazírá holisticky a takové je také jeho všeobecné universální vnímání a chápání. Ve výsledku potom vše, co dělá a čím se zabývá. Jeho předností je schopnost překračovat dobová schémata, společenská a kulturní dogmata. V historickém pohledu, pak vnímáme jeho umění metamorfózy obecných paradigmat. Muzikoterapie, hudba, umění, učení a transformace jsou jeho nedílnou součástí.

Muzikoterapeutické programy z produkce Dr. Lubomíra Holzera

Celostní muzikoterapie, studium na VŠ, výuka, kurzy a semináře muzikoterapie, šamanství, workshopy a dílny bubnování na djembé, šamanský buben, hra na didgeridoo, fujaru, koncovku, brumli, ústní harfu, tibetské mísy, alikvotní, hrdelní a muzikoterapeutický zpěv, perkuse, etnické, lidové a staré nástroje. Divadelní představení, koncerty, prožitkové skupinové i individuální relaxace a meditace. Šamanství a lesní moudrost.

Všechny typy programů – muzikoterapeutické, přednáškové, studijní, výukové, semináře, dílny, prožitkové semináře, relaxace a meditace, workshopy, relaxační, meditační a šamanské kurzy, koncertní, divadelní, a kombinované, mají společného jmenovatele v muzikoterapeutické metodě PaedDr. Lubomíra Holzera. U všech programů jde tedy o aplikaci této metody s přihlédnutím ke skupině klientů – recipientů, kterým je v daném okamžiku poskytována. Pro školy a školky všech typů a úrovní či zaměření, zdravotnická zařízení, stacionáře, pobytová zařízení, dětské domovy, domovy důchodců, nejrůznější zařízení pro klienty s postižením – ÚSP, Speciální školy, Praktické základní školy, denní stacionáře, PPP a PPC apod., vzdělávací organizace, festivaly, divadla, kulturní střediska, kluby kultury, kulturní centra, a ostatní zařízení pro děti a mládež a dospělé, organizace, firmy a soukromé subjekty, přicházejí v úvahu následující programy:

1. Muzikoterapie

Muzikoterapie Ia: Prožitková hluboká relaxace – receptivně pasivní, kolektivní: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera. Tento program je bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů a také je velmi oblíbený u těhotných žen. Jedná se o konkrétní podobu muzikoterapeutické jednotky, tak jak je aplikována pro všechny klientské skupiny, bez rozdílu zdravotní klasifikace, či sociální příslušnosti. Klienti při ní leží ve stabilizované relaxační poloze na podložce a zahalení přikrývkou, v klidu relaxují – poslouchají hudbu, kterou produkuje sám muzikoterapeut. Délka 60 – 90 minut.

Muzikoterapie Ib: Prožitková hluboká relaxace individuální – receptivně pasivní: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera s použitím silných muzikoterapeutických energeticko-duchovních metod šamanského typu. Tento program je rovněž bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů, ale forma je individuální. Minimální délka je 120 minut.

Muzikoterapie II: Muzikoterapie I s krátkou úvodní přednáškou – (receptivně pasivní) kombinace – co je to muzikoterapie a jak může léčit. Na závěr klienti uslyší krátkou přednášku o použitých hudebních nástrojích a o nástrojích vhodných k používání v muzikoterapii. Také je klientům umožněno, dle individuálního zájmu, seznámení se s hrou na muzikoterapeutem používané hudební nástroje – zpěv, bubny, fujarka, štěrchadla, metalofony, tibetské mísy, didgeridoo apod. Délka minimálně 90 minut.

Muzikoterapie III: Muzikoterapeutická dílna (workshop) aktivní i pasivní, – je vhodná a často využívaná v rámci jedno i více denních teambuildingových a outdoorových aktivit programů pro firmy, vzdělávací organizace i školy a ostatní zájemce – praktické použití technik muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Klienti se zábavnou formou „naučí“ základy autoterapeutických technik v jednom uceleném bloku nebo po částech. Vždy je současně přítomna aktivní a pasivní relaxace, terapie, edukace, základní diagnostika a metodika.

Základní typy: bubnová dílna – bubenický workshop I. – klienti se naučí základy hry na buben djembé, jednoduchý rytmus a zpěv.

Pro firmy je možné udělat velký bubenický workshop i pro 200 lidí, v délce 3 – 5 hodin nebo vícedenní.

Muzikoterapeutický orchestr – klienti si vyzkouší tvorbu muzikoterapeutického hudebního materiálu na kombinace nejrůznějších hudebních nástrojů, které nevyžadují předchozí dovednost na ně hrát (perkuse, tibetské mísy, šamanský buben, djembé, zpěv ad.

Muzikoterapeutický sbor – klienti kombinují různé typy dovedností, tanec, zpěv, hru na bubny a další muzikoterapeutické hudební nástroje v tvořivém kreativním víru.

Tyto typy je možné spojit, či kombinovat a dotvářet dle zadání klienta i do celodenního nebo vícedenního tvaru.

Muzikoterapii III je možné kombinovat s Muzikoterapií I a II, po dohodě se zadavatelem i s ostatními variantami. Délka 50 – 90 minut.

Muzikoterapie IV: Bubnová meditace a bubnová prožitková relaxace: meditace a relaxace s šamanskými bubny a djembé, zpěvem a tancem, práce s energií, meditace a relaxace městského šamana. Délka – 120 min.

Muzikoterapie V: Muzikoterapeutická relaxace a meditace. Srovnání páteře – energetických drah, dýchání – spodní dech, přirozený dech – energie dechu. Prozpívávání čaker (é-ó-í-ú-á-m). Nácvik hluboké relaxace. Přípravné techniky na meditaci. Autogenní trénink. Meditace – stav bez těla, volná mysl, vystoupení z fyzického těla a létání. Délka jednoho cvičení 90 – 120 min.

Muzikoterapie VI: Přednáška, seminář: cyklus seminářů a přednášek z muzikoterapie pro odbornou i laickou veřejnost. Teorie, praxe, techniky a osobní prožitek muzikoterapie, současné možnosti a poznání. Tato forma je vhodná také pro odborné pracovníky zařízení pro klienty s postižením, dětských domovů, domovů důchodců, pedagogicko-psychologických poraden a dalších zařízení. Tato přednáška, seminář může být pojednána jako jedno až třídenní.

Muzikoterapie VII: Výuka muzikoterapie – metody PaedDr. Lubomíra Holzera na vysokých školách pro dálkové i denní studium – v současnosti Filozofická fakulta UP Olomouc – Institut celoživotního vzdělávání – icv.upol.cz/czv/doc/muzikoterapie.pdf.

Kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. Je rovněž možná forma jednodenních, dvoudenních nebo týdenních kurzů. Všechny kurzy se konají celoročně. V tomto roce – 2011 se konají týdenní kurzy muzikoterapie v termínu 18. – 24. 7. 2011 (kurz muzikoterapie pro hledající) a 1. – 7. 8. 2011 (kurz pro kráčející – cesta muzikoterapie) v krásném prostředí Hostýnských vrchů, ubytování je v hotelu Zubříč (Rajnochovice).

2. Šamanství

Přednáška I: cyklus přednášek, seminářů, dílen a praktických cvičení (i více- denních) z oblasti šamanství a jeho poznání, použití a přínosu těchto jevů pro současného člověka a muzikoterapii. Základy šamanství, šamanských rituálů, bubnování, zpěvu a očistných technik přírodních národů. Práce s energií. Šamanské hudební nástroje.

Přednáška II: Šamanství a muzikoterapie: přednáška pro nejširší veřejnost (odbornou i laickou) ukazující vlivy šamanství na současného člověka a muzikoterapii, jejich prolínání a propojení, souvislosti a možnosti v dnešní době konzumní společnosti.

Bubenická etnodílna: Staň se bubnem! – výuka hry na etnické hudební nástroje – bubny (djembé), perkuse (chřestidla apod.), didgeridoo, fujaru, koncovku, brumli, gongy ad. Výuka alikvotního, vibračního, rezonančního a šamanského zpěvu. Kurzy běží v roce 2011 v Praze, v Brně, ve Znojmě, a v Uherském Hradišti, minimálně 20 hodin – dvouhodinovky po 14 dnech.

Šamanské rituály:

Úvodní šamanský rituál

Jednoduché základní šamanské techniky: úvodní šamanský rituál, očištění, tanec a zpěv, oslovení všech úrovní stvoření a počátku, energie místa, projevy síly, kolektivní energie, bubny, tanec zpěv.

Škola lesní moudrosti

Oživování šamanského bubnu

Šamanský rituál u šamanského stromu – duchovní a energetická očista ladění lidské bytosti

Komunikace s elementárními bytostmi v noci, v lese

Cesta do dolního světa

A to není zdaleka vše!

3. Divadlo

Pohádky šamanské babičky

Pohádka o dvou píšťalkách – interaktivní pohádka určená pro děti předškolního věku od 3 roků a děti 1. – 3. tříd ZŠ (respektive prvního stupně základní školy).

Protagonista vypráví příběh o dvou píšťalkách (koncovka a fujarka), které jdou v neděli na procházku do lesa. Hraje při tom na tyto píšťalky, na didgeridoo, na bubny djembé, tibetské mísy, indiánský buben, brumle, zpívá a tančí. Děti jsou několikrát zapojeny do tance a také se dozví o nástrojích. Délka 50 – 60 minut.

Bílý havran Kujkynaku – příběh z počátků světa – pohádka určená pro děti předškolního věku a děti 1. stupně základní školy, respektive ve věku 4 -11 roků. Jedná se o pohádku na motivy a příběhy sibiřských lovců a šamanů převedené do dramatického útvaru s použitím rekvizit (bubny, bubínky, chřestidla a další perkusivní nástroje ožívají, coby postavy příběhů). Tyto příběhy jsou propojeny šamanskými písněmi, které jsou jednak zpívány tzv. „prařečí“ a jednak písněmi s textem, posouvající děj pohádky. To vše za doprovodu bubnů, bubínků, chřestidel a nejrůznějších etnických perkusivních nástrojů. Jde o muzikoterapii, koncert a zároveň divadelní představení, tedy tři formy v jedné. Délka 50 – 60 minut.

Šamanské příběhyStrom šamanů, představení určené pro školní děti 1. a 2. stupně ZŠ, mládež středoškolskou, učňovskou a mládež ve věku 12 až 20 let a dospělé. V tomto případě jde o šamanský příběh a písně sibiřských lovců, šamanů a severoamerických indiánů v původní syrové podobě, jak jsou zachyceny ve vyprávěních příslušníků těchto přírodních národů a propojeny bubnováním a zpěvem v kontextu s muzikoterapeutickou metodou Dr. Lubomíra Holzera. První ze série těchto příběhů sahá svými kořeny k počátkům světa a vypráví o lásce a o tom, jak na svět přišli první šamani.

Délka 50 – 60 minut.

4. Koncerty

Sólový Koncert I: „Šamanské písně a bubny “ – sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny (djembé, šamanský buben), didgeridoo, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, perkusivní nástroje a zpěv – alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. Koncert může být prokládán a spojen s vyprávěním o použitých nástrojích. Délka 50 – 90 min.

Sólový koncert II: Strom Šamanů meditační a vibrační sólový koncert Dr. Lubomíra Holzera pro etnické bubny (djembé, šamanský buben), didgeridoo, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, brumle, perkusivní nástroje a zpěv – alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. Písně, melodie a rytmy vás naladí na vnímání přírody a Univerza a splynutí s nimi. Délka 70 – 90 minut.

Koncerty v duu: Hana Blochová a Lubomír Holzer – fúze gotické duchovní a muzikoterapeutické duchovní a šamanské hudby

Pavel Fajt a Lubomír Holzer fúze experimentální a muzikoterapeutické duchovní hudby

Lubomír Holzer a Svatava Drlíčková – koncerty muzikoterapeutické duchovní hudby

Muzikoterapeutický Sbor koncert muzikoterapeutického sboru –“Zázraky světa“ – složeného z absolventů studia muzikoterapie a dětí – klientů muzikoterapie z různých zařízení v ČR. Sbor vede a řídí Dr. Lubomír Holzer.

Shamanic orchestra – koncert známého orchestru šamanských a lidových nástrojů z celého světa. Etno worldmusic. Šamanské písně, rytmy, tanec, zpěv, extáze.

Taneční koncert: „Šamanské písně a tance“ – víření ducha a těla. Vystoupení s intuitivní tanečnicí nebo exotickou intuitivní tanečnicí. Další varianta je se dvěma tanečnicemi.

Taneční koncert orientální hudby: Orientální rytmy, písně a tance v podání L. Holzera a orientální tanečnice nebo tanečnic. Jeden až čtyři hudebníci.

Vystoupení a koncerty středověkého barda, trubadúra a milovníka Lubomíra Holzera – L. Holzer sólově interpretuje písně a balady středověké Evropy. Svůj nezaměnitelný vokální projev doprovází na dobové hudební nástroje. (Písně krále Jana)

Znamení dechu – koncerty a vystoupení známé jazzové formace, ve které hrají tito hudebníci: Lubomír Holzer – trombon, zpěv, bubny, percusse;

Martin Brunner – flétny, zpěv, percusse;

Vladislav Sosna – bubny, percusse.

Znamení dechu používá ve své hudbě tzv. „koncept volné intuitivní hudby“.

Všechny vyjmenované typy programů je možno na přání zadavatele různě kombinovat a propojovat v delší časové úseky, dle použití, zaměření a typu klientů, kterým je program určen. V praxi tuto kombinaci často provádí umělec – muzikoterapeut přímo na místě na základě svých zkušeností a posouzení konkrétní situace. Rovněž je možné na základě požadavků zadavatele vytvořit program zcela nový. Nabídka je otevřená. Všechny programy trvají minimálně 50 – 60 minut. Cena programů je určovaná dle dohody s klientem. Všechny programy a představení je možno si objednat přímo do školy, domova či jiných typů zařízení. Další informace o aktivitách a programech Dr. Lubomíra Holzera naleznete podrobně na www.muzikoterapie.net.

KONTAKTY: PaedDr. Lubomír Holzer, tel: +420 603 212 337

E mail: lubomir.holzer@gmail.com

www.muzikoterapie.net

————- 

 

Máte někdo pozitivní či negativní zkušenost ? –  Pište do komentáře pod článkem. TADY. - ZDE.