Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Inspiromat 2012: Přípravné třídy – aktuální dění

Téma přípravných tříd není aktuální pouze pro nás

V Lidových novinách vyšel dne 28. 2. článek s názvem Kam s předškoláky, co odrostli školce, který se věnuje reálným možnostem rodičů dětí, které věkem už nepatří do školky (a zabíraly by místo menším dětem), ale ještě nejsou zralé na nástup do školy. Některé obce tento problém řeší právě zřizováním přípravných tříd.

Dva odstavce se věnují také popisu několika aktivit jedné přípravné třídy, kde “většinu žáků tvoří děti, které mají z různých důvodů odklad školní docházky. Trénují matematickou představivost, grafomotoriku, vyjadřování, orientaci v prostoru. Je zřejmé, že povely jako “okno namalujte vpravo, knihu dolů a do posledního obdélníku kytičku” nepomáhají jen k osvojení češtiny.” Následuje aktivita pohybová s procvičováním pojmenování částí těla.

Velmi zajímavé jsou údaje v odděleném poli:
  1. Ve školním roce 2010/11 bylo v Česku 235 přípravných škol;
  2. obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu;
  3. nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15, nejmenší pak 7.

V rámci projektu Inspiromat 2012 jsme se už o přípravných třídách také leccos dozvěděli

  1. Mnoho dětí navštěvujících přípravné třídy nechodilo do školky, a tak je třeba zvládnout za rok celé 3 roky předškolního vzdělávání – ZDE;
  2.  jednotlivé činnosti mohou být do výuky zařazeny ve formě projektů motivovaných např. pohádkami – ZDE;
  3. denní rozvrh může vycházet ze struktury dne dětí v mateřské školce – ZDE.

V prvním článku, který vyslyšel naši výzvu projektu Inspiromat 2012 Jaké oblasti rozvíjet u žáků v přípravné třídě? najdete shrnutí základních informací o principech, na kterých jsou přípravné třídy postaveny, včetně citací legislativy.

Těšit se můžete na dvoudílný text s podněty pro rozvoj sluchového vnímání dětí v přípravných třídách.

Zdroje a citace

Lidové noviny: Kam s předškoláky, co odrostli školce. Praha: MAFRA, a.s., 2012. ISSN 1213-1385. Celý článek byl také publikován zde: http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/kam-s-predskolaky-co-odrostli-skolce/

PŠENIČKOVÁ, Petra. Jaké oblasti rozvíjet u žáků v přípravné třídě?. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2012, [cit. 2012-02-28]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15035/JAKE-OBLASTI-ROZVIJET-U-ZAKU-V-PRIPRAVNE-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.