Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Inspiromat 2012: Přípravné třídy – začínáme!

V dnešní době se na základních školách v 1. třídě často setkáváme s dětmi ze sociálně znevýhodněného/nepodnětného prostředí, s žáky s nejasnou školní zralostí či s žáky po odkladu školní docházky. Při školních zápisech chodí nemálo rodičů s žádostí o odklad školní docházky. Proto přípravné třídy nabývají na důležitosti a čím dál tím více základních škol je na své půdě zřizuje.

Jak píše Kateřina Smolíková v článku Přípravné třídy v pojetí RVP:

Přípravné třídy jsou určeny k systematické přípravě těchto dětí na vstup do povinného vzdělávání v základní škole. Vzdělávací program, který děti absolvují v přípravné třídě, má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se tím předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Takovéto opatření má pro dítě podstatný význam, protože neúspěchy na počátku vzdělávací dráhy mohou nepříznivě ovlivnit další průběh vzdělávání a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě.

Kromě významu pro samotné děti zřízením přípravných tříd škola získává tak potřebné nové žáky. Dá se předpokládat, že ve většině případů žák ve stejné škole nastoupí do 1. třídy.

Žáci s odkladem školní docházky z důvodu školní nezralosti či sociálního znevýhodnění za rok navíc strávený ve školce bez správného působení a podporování potřebných oblastí pro schopnost bezproblémově se naučit číst, psát a počítat, nemusí být při nástupu do 1. třídy o tolik lépe vybaveni než o rok dříve. Nerozvinuté nebo oslabené oblasti potřebné pro učení nedozrají/nerozvinou se pouhým posečkáním o 1 rok. S dětmi je třeba odborně pracovat – rozvíjet jejich pracovní návyky, sociální zralost, soustředění a oblasti potřebné pro správné osvojení si trivia. K tomu děti, které se hůře adaptují na nové prostředí (školu, učitele,spolužáky), jsou-li méně sociálně zralí, v přípravné třídě mají jedinečnou příležitost nenásilně a pozvolna žáčky seznámit se školním prostředím, s pravidly a režimem,který ve škole funguje a tak být lépe vybaveny pro úspěšné zahájení školního života.

Když už víme CO, víme také JAK? Když si pečlivě přečteme článek Kateřiny Smolíkové, tak se dozvíme, že “program přípravné třídy je třeba vytvářet podle pravidel, která budou odpovídat propojení předškolního a základního vzdělávání”.

I když si troufáme tvrdit, že materiálů pro předškolní, resp. elementární vzdělávání je na Metodickém portálu RVP.CZ více než dost, nikdy jsme se ještě nepokusili

  • shromáždit je a systematicky utřídit;
  • společně najít a doplnit informace o zřizování a vedení přípravných tříd.

To vše si klademe za cíl, když vyhlašujeme první téma projektu Inspiromat 2012: Přípravné třídy.

Zaujalo Vás naše první téma? Co můžete teď udělat:

  • Prohlédnout si rozcestník tématu v digifoliu, seznámit se s posbíranými materiály a přemýšlet, co možná chybí;
  • projít si počáteční diskuzní témata a reagovat, nebo založit nové téma, které ještě nepadlo;
  • napsat nám do diskuze, co by vás dále zajímalo, co bychom mohli společně dělat, aby to pro vás bylo co nejvíce přínosné;
  • podívat se do modulu DUM, jestli tam najdete cokoli šikovného, užitečného a začít si materiály shromažďovat do kolekce (zkusíme společně udělat výběr z DUM?);
  • poslat vlastní materiál do DUM (po jeho plném otevření) či do článků (s Inspiromatem 2012 máte přednost!);
  • povědět o projektu Inspiromat 2012 kolegům…

 

Užitečné odkazy:

Rozcestník Inspiromat 2012

Napište nám, co vás zajímá k přípravným třídám

Úvodní informace o Inspiromatu 2012

Diskuzní témata ve fóru Přechod z MŠ na základní školu (další přibudou v průběhu akce)

Budeme spolupracovat online tak, aby vám téma přineslo co největší užitek.

Na “přípravné třídy” se intenzivně soustředíme zhruba do poloviny března – podle toho, jak se společná práce rozvine. 

 

Citace:

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Přípravné třídy v pojetí RVP. Metodický portál: Články [online]. 13. 08. 2007, [cit. 2012-01-27]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1551/PRIPRAVNE-TRIDY-V-POJETI-RVP.html>. ISSN 1802-4785.