Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Digitálně napříč předměty – zapojují se učitelé ZŠ v Rakovníku i okolí

Jak moc jsou aktivní učitelé na sociálních sítích? Je mezioborová spolupráce možná? To vše najdete v krátkém článku kolegů, kteří 11. 9. 2020 navštívili setkání MAP Rakovnicko.

Druhý pátek v září 2020 proběhlo společné setkání dvacítky učitelů ZŠ a MŠ s realizačním týmem projektu Místního akčního plánování na Rakovnicku a zástupci NPI ČR z projektu Podpora práce učitelů. Cílem setkání bylo představit učitelům příležitosti rozvoje digitální gramotnosti na základní škole bez ohledu na zaměření předmětu nebo celoškolního projektu. Každý obor, každý učitel ZŠ může díky využívání digitálních technologií přinést inovaci do své výuky.

Součástí setkání bylo představení pojetí digitální gramotnosti v praxi ZŠ z pohledu pracovních skupin NPI ČR. Ty aktuálně připravují společně s učitelskou veřejností nové pojetí výuky a rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi škol. Po tomto úvodním seznámení a představení kampaně Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech seznámil Jakub Holec, metodik projektu PPUČ, přítomné učitele s konkrétními náměty do hodin přírodopisu a do badatelských aktivit s žáky.

V závěrečné diskusi zazněla velmi zajímavá reflexe a podněty pro navazující spolupráci. Zástupci MAS Rakovnicko ujistili přítomné učitele, že jim rádi nabídnout do budoucna podporu a možnosti předávání zkušeností při inovacích ŠVP. Přítomní učitelé se hodně zajímali o konkrétní aplikace a webové stránky na podporu výuky svých předmětů. Zástupci PPUČ učitelům nabídli některé zdroje dostupné v systému EMA na Metodickém portálu RVP.CZ, kde jsou k dispozici materiály a učební aktivity pro žáky. Učitelé v diskusi vyjádřili potřebu se tematice digitální gramotnosti více věnovat s učiteli jiných škol přes jednotlivé předměty. Konkrétní soupisy online aplikací, animací, hotových interaktivních stránek NPI ČR neprovozuje, pro účastníky jsme základní odkazy a příležitosti sepsali do speciálních zápisků z workshopu (http://gramotnosti.pro/rakovnik). Na setkání dále zaznělo, že aktivní učitelé rádi hledají inspiraci v různých online skupinách na sociálních sítích. Projekt SYPO takovou skupinu moderuje a podporuje na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/ICTpodporaSYPO). Rovněž proběhlo sdílení dalších inspirativních stránek s online aktivitami pro žáky. Až budete podobné zdroje hledat příště, nezapomeňte na Metodický portál RVP.CZ, případně využijte možností sociálních sítí a spolupracujících odborníků (www.edusit.cz).  Sledovat můžete také portál Spomocník (https://spomocnik.rvp.cz/), záložku Na Dálku na webu DigiKoalice (https://digikoalice.cz/online-education/) nebo další zdroje z různých učitelských komunit, zejména z FB skupiny Učitelé+. Tam například najdete odkazy na blogy uživatelů (např. Lukáš Lis) nebo společně vytvořený dokument inspirací pro jednotlivé předměty. Všechny odkazy a tipy ze společné akce najdete na http://gramotnosti.pro/rakovnik.

Za PPUČ se těšíme na spolupráci s učiteli na Rakovnicku i s týmem MAS Rakovnicko. Máme radost, že se daří motivovat učitele ke spolupráci s projektem MAP, na dvacet učitelů zůstalo v pátek hned na začátku školního roku až do 17:00 (a s rouškami).