Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Počítáš, počítám, počítáme…

O tom, že matematika je všude kolem nás není pochyb. Jak ale podpořit žáky, aby měli chuť do řešení úloh a využívali matematické znalosti nejen v hodinách matematiky? To je jedna z otázek, na kterou se pokusili odpovědět lektoři Jovanka Rybová a Tomáš Koten na webináři zaměřeném na rozvíjení matematické gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ.

V první části online setkání nabídli náměty na aktivity, které pomáhají v naplňování jedné ze sedmi složek matematické gramotnosti: „žák zažívá opakovaně radost z úspěšně vyřešené úlohy“, které zapojují žáky do výuky matematiky a umí z ní odstranit nudu.

V další části webináře lektoři ukázali náměty na aktivity, které směřují k rozvíjení dalších vybraných složek matematické gramotnosti. Při jejich výběru vycházeli z materiálu „Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“, který vznikl v projektu PPUČ a využívají ho učitelé našich pilotních škol.

Zda se jim podařilo nalézt odpovědi na položené otázky, můžete zhlédnout ze záznamu.