Co nového po prázdninách na edTechu na KISKu

Tak jako loni je zde seznam novinek, které se ne EDTECH KISK udály a které by snad mohly být zajímavé – knihy, témata, weby, projekty,…


Knihy

Pokud řešíte, které LMS si do školy vybrat a proč, mohla by vás zaujmout brožura Kolekce dostupných LMS prostředí. Brožura nabízí přehledné srovnání celkem 16 různých systémů pro řízení vzdělávání (LSM), od notoricky známých, jako je Moodle či Classroom až například po Neo LMS či Kornukopia. U každého lze nalézt anotaci vycházející z vlastního testování příslušného LMS, klady, zápory či možnosti využití. Publikace vznikla v rámci předmětu Laboratoř vzdělávacích technologií. Psal jsem jí já spolu se studenty předmětu Laboratoř vzdělávacích technologií, kteří se postarali také o korektury či sazbu.

Vybrané kapitoly z umělé inteligence ve vzdělávání napsal Vítězslav Rathouz, můj diplomant, původně jako magisterskou diplomovou práci, ale po doporučení z posudků ji přetavil do formy elektronické knihy, která má 176 stran a je po mém soudu tím nejlepším o AI ve vzdělávání v češtině.  Jejím cílem je přinést pohled na důležitou část výzkumu aplikování umělé inteligence do vzdělávání a zhodnotit aktuální stav této části výzkumu. Hlavní část práce se věnuje pěti vybraným tématům z této oblasti, mezi která patří zpětná vazba v inteligentních výukových systémech, modelování studentů, počítačové zpracování emocí, počítačové zpracování přirozeného jazyka a pedagogičtí agenti. Kniha v rámci jednotlivých témat popisuje teoretické základy spolu s praktickými aplikacemi, aktuální výzkumné trendy a popisuje stav pomocí SWOT analýzy.

Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí je má knížka má podtitul didaktické a technické poznámky k tvorbě digitální vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu, čím je vlastně řečeno vše. Text má především praktický charakter a budeme mít na mysli především tvůrce e-learningových kurzů různého druhu, tedy osoby, které dostávají (nebo si vytváří) zadání koncipovat logicky ucelenou edukační jednotku, kterou mají naplnit různými materiály – od textových dokumentů až po videa, infografiky, 3D modely nebo testy.

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup jsem také napsal já a je jediná, kterou je třeba si případně zakoupit. Věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Digitální informační kurátorství představuje jeden z možných základních přístupů k tomu, jak přistupovat k učení v online prostředí. Zatímco klasické „searching“ zaměřené na vyhledávání informací předpokládá, že víme, co přesně chceme hledat, „discovering“ odkazuje k objevování. Má méně plánovaný a překvapivější průběh, zve na postupné odhalování nových oblastí a témat, k práci se zdroji, kritickému myšlení, ale také ke sdílení a spolupráci. Tedy k činnostem, které jsou s kurátorstvím bytostně spojené.

 

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi opět prošel velkou změnou. Tentokráte jsou zásahy do textu spíše menší, ale zato jsme se zaměřili na některé formální věci – studenti plní testy ve Formative, pro společné studium a úkoly se využívá Google Classroom a z Wordpressu jsme se přesunuli na Umbraco, ostatně jako postupně celá univerzita.

Kurz je webový, otevřený každému – pokud chcete nějaké části využít pro svoji výuku, tak samozřejmě můžete a budeme rádi.

KISK EDTECH Medium

Už v průběhu jarního semestru se rozběhlo KISK EDTECH Medium, kde lze najít články týkající se vzdělávání a technologií a to od základních škol po seniory. V tomto ohledu má poněkud širší záběr než třeba RVP.cz. V tomto semestru je možné se těšit hlavně na příspěvky, které se budou věnovat digitálním kompetencím, ale snad se mezi ně občas vmísí něco dalšího. A máme nový design. Podívejte se.

Předměty, praxe, stáže

Mezi nové předměty, které jsme letos zařadili do kurikula patří Online vzdělávání: od designu k praxi, což byl třídenní intenzivní workshop, který se věnoval tomu, jakým způsobem navrhovat a vytvářet online kurzy. Opět běží také dvousemestrální specializační studium Metodik ICT, pokud chcete, tak ještě můžete naskočit. Výuka probíhá každý 14 v sobotu. Pokud chcete, tak mi napište na cerny@kisk.cz.

Máme hodně zajímavých partnerů na výzkumy, praxe či stáže – třeba od Kentico, Corinth, Digiskills nebo od Národního filmového archivu. Dlouhodobě spolupracujeme také se SCIO Školou v Brně.

Konference a panely

Ze zajímavých konferencí jsem byl na Disco, kde jsem mluvil o Kurzu práce s informacemi a jeho inovaci. Pavla Kovářová se vrátila z ECILu, kde přednášela o informační bezpečnosti a vzdělávání v ní v prostředí knihoven s prvky aktivního kooperativního učení. Pomocí smilesheetů a pozorování téměř 1400 žáků byla zhodnocení efektivita lekci na první úrovni Kirkpatrickova modelu. Také se postupně stáváme (jak stárneme) členy všech možných rad a panelů – například Pavlína Mazáčová zasedá v  Ústřední knihovnické radě ČRNárodním konventu o EU: mediální gramotnost nebo v odborné komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách při Asociaci knihoven vysokých škol.

Sledujte nás

Poslední náročná novinka byl nový web, jehož doména se bude ještě přesouvat, ale zatím je dispozici na edtech.phil.muni.cz. Zde najdete vše důležité a zajímavé z celého Edtechu na KISKu. K dispozici je samozřejmě také Facebooková skupina a již zmiňované Medium.