Technologie ve vzdělávání na KISKu

Na KISKu (Filozofická fakulta MU) Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, MOOC nebo digitální gramotnost a informační chování.

Profilace propojuje okruh informační vědy s edukačními vědami – zejména pedagogikou a andragogikou – a technologiemi. Připravujeme tak studenty pro řadu povolání v oblasti vzdělávání. Magisterská studijní profilace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v oblasti využití technologií ve vzdělávání. Velkou roli v rámci profilace hraje design vzdělávacího procesu, praktická tvorba a využívání vzdělávacích prostředí s důrazem na zapojení technologií pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, atp. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také třeba kritické reflexi konektivismu či fenomenologické pedagogiky v souvislosti s edTechem. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří e-learning (především ve formě provozování zřejmě největších distančních kurzů v České republice – Kurzu práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

 

 

 

Michal Černý, garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání

 

 

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů. Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti (tzv. pedagogické minimum), nebo absolvovat specializační studium na Koordinátora ICT a v této oblasti aktivně působit na školách. Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu).

O pojetí edTechu na KISKu

Díky MOOC kurzům se otevírá vzdělávání na dobrých univerzitách každému, pomocí virtuální reality se můžete projít na povrchu měsíce a na 3D tiskárně vytisknout model Kolosea. To jsou jen některé oblasti, ve kterých technologie umožňují změnit proces a postup vzdělávání. Dávají možnost podstatně vyšší volby vlastních vzdělávacích přístupů a umožňují jedinci určovat si vlastní edukaci do velké míry autonomně. EdTech (Vzdělávací technologie) se snaží propojit vzdělávání, designové myšlení a technologie do jednoho celku, a být tak oborem inovací ve vzdělávání.

 

 

 

Hana Tulinská, studentka studijní profilace Technologie ve vzdělávání

 

 

Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami, pracovat od 3D tiskárny a 3D scaneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.

Výsledkem činnosti profilace mimo jiné jsou: edTech Medium, Pedagogické teorie a edTech, Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Vzdělávací technologie, Digitální Bloomova taxonomie, Psychologie v EdTechu, Knihy o učení a kreativním myšlení či pořádaná konference NASIV.

Do 30. dubna lze podat přihlášku na navazující magisterské studium na KISKu, uvítáme také zájemce z blízkých i vzdálených oborů, nabízíme presenční i kombinované studium. Více informací se lze dozvědět na webu. Případně se můžete obracet:

 

Autorkou fotografií je studentka KISKu Veronika Moravčíková.