Žákovská e-portfolia – technické nástroje

E-portfolio lze chápat, jako osobní sbírku informací, která popisuje průchod každého člověka jednotlivými etapami v jeho vzdělávání. Může také sloužit, jenom pro osobní účel, aby si člověk zjistil svoji sebereflexi. Nebo ho může použít, jako svou prezentaci při hledání své práce. E-portfolio shrnuje naše schopnosti, dovednosti a dosažené úspěchy. Tento dokument nám slouží, jako přehled splněných studijních cílů, úspěšně složených zkoušek, nebo i jiných dosažených výstupů.


  

Autor: Zdeněk Plch

 

Lze ho doplnit různými studijními materiály, výsledky vlastní tvůrčí práce, nebo i jiným materiálem. Když do e-portfolia uvedeme co nejvíce materiálu, tak má o nás tím pádem větší vypovídající hodnotu a dovoluje nám provádět komplexnější a kvalifikovanější hodnocení naší osoby.   

 

Typy e-portfolií

Máme několik typů e-portfolií, které se mohou lišit tím, kdo je vytvořil a k čemu mají sloužit. Můžeme rozdělit e-portfolia na:

Žákovské a to se dělí na:

Pracovní e-portfolio

Umožňuje monitorovat každodenní pokrok studenta a reflektovat jeho práci. Sleduje vývoj studentských vědomostí a dovedností a je též využíváno k diagnostickým účelům. Patří studentovi, ale učitel ho používá, jako součást vyučovacího procesu. E-portfolio má studentovi sloužit pro jeho další rozvoj na základě reflexe jeho vlastní práce. Student se má naučit, jak si má rozvíjet své vlastní myšlení, vědomosti a dovednosti. Naopak učitelovi umožňuje sledovat, jak student pokročil, hodnotit ho a dále usměrňovat v jeho vzdělávání. Je dobré, aby se učitel i student naučil s e-portfoliem pracovat. Je to dobré pro získání zpětné vazby, jak studenta, tak učitele. Je nutné, aby si student uvědomil zodpovědnost za své učení a snažil se zlepšit své studijní výsledky.

Učitel by měl na studenta v určitém smyslu přenést část rozhodování, které se týká výuky a hodnocení. V pracovním e-portfoliu se nachází vše, co student za určité období udělal. Též jsou zde uvedeny informace, které o něm získal učitel. V e-portfoliu se nachází vybrané školní práce a studentovy domácí úkoly, výstupy z projektů, záznamy z četby či jiné studentovy činnosti.

Mohou zde být uvedeny i mimoškolní aktivity. Tyto dokumenty nemusí mít jen formu tištěných a psaných materiálů. Můžeme sem zařadit i studentovy výrobky, audio i videozáznamy. Tento dokument, je vlastně bohatým zdrojem informací co student v daném předmětu dokázal i jakého pokroku dosáhl[1].

Hodnotící e-portfolio

Tento druh dokumentu umožňuje učitelovi hodnotit práci studenta. Není zde uvedena jen výsledná práce studenta, ale také informace o tom, jak se jeho práce vyvíjela. Dají se zde vyčíst studentovy silné a slabé stránky.  Hodnotící e-portfolio si učitel vede u všech svých studentů a umožňují mu porovnávat jejich práce. Účelem e-portfolia, je vlastně hodnocení studentových prací, tak by zde měl zařadit ty práce, které podle jejich názorů dokumentují studentovy výsledky.

Je nutné, aby učitel umožnil studentovi ovlivnit obsah jeho vlastního e-portfolia. Z tohoto důvodu někteří učitelé postupují tak, že studentům umožní, aby si své e-portfolio vytvořili sami a napsali, proč se rozhodli vybrat právě tyto své výtvory a co mají dokumentovat. Učitel sám vybere práce, které uzná za vhodné.

Učitel se rozhodne, které společné prvky budou nejvhodnější a jak je bude hodnotit. Do e-portfolia se může zařadit i hodnocení z ústního zkoušení a z písemek. Tento dokument slouží i jako informace pro rodiče[2].

Prezentační e-portfolio

Jsou zde zaznamenány nejlepší práce a úspěchy studenta. Tento typ dokumentu obsahuje na rozdíl od výše zmíněných práce dokončené. Prezentační e-portfolio se využívá k závěrečnému hodnocení, nebo taky jako podklad pro jeho další vzdělávání[3].

Učitelské e-portfolio

Tato e-portfolia může učitel používat k různým účelům. Slouží nejen k profesnímu rozvoji, ale také k plánování výuky, stanovení výukových cílů, hodnocení studentů apod. Učitel si díky svému e-portfoliu může vytvořit seznam vyučovacích předmětů, jejich popis a harmonogram. Každý učitel si může psát podklady ke svému vyučovacímu předmětu, tvořit pracovní listy, psát různé poznámky nejen ke svým studentům. Je dobré, když si učitelé tyto dokumenty prezentují navzájem.

Učitel zde také může zapsat nejen své osobní a pracovní postřehy, které ve svém vzdělání získal, ale i zkušenosti při své praxi. Součástí e-portfolia mohou být taky informace o jeho dosaženém vzdělání, i jaké má plány do budoucna[4].

Profesní e-portfolio

 V tomto profesním e-portfoliu jsou uvedeny znalosti, dovednosti, dosažené vzdělání, praxe apod. Toto e-portfolio nám dává přehled o našem životním vývoji, kterého jedinec za svou dobu dosáhl. Profesní e-portfolio může obsahovat např.[5]:

Osobní

  • Základní informace o naší osobě

Profesní

  • Vzdělání
  • Praxe
  • Připravované projekty

Volný čas

  • Koníčky, či jiné zájmy

Své e-portfolio může vystavit na web a tím pádem se zviditelnit pro svého budoucího zaměstnavatele. Pro tvorbu e-portfolia existuje několik druhů nástrojů.

 

Nástroje pro tvorbu e-portfolií

Weebly

Weebly, je online nástroj, který se zaměřuje na tvorbu webových stránek. Základní použití je zdarma. Máme možnost se zaregistrovat dvěma způsoby. A to, že při registraci uvedeme svoje přihlašovací údaje ze sociální sítě Facebook. Nebo provedeme klasickou registraci vyplněním údajů jako jméno a svoji emailouvou adresu. Na email přijdou další instrukce pro dokončení registrace. Součástí registrace, je nutné vytvoření doménového jména (doména třetího řádu, která je zdarma). Poté následuje hosting, který je pro nenáročný blog bezplatný. Ale jestli chceme použít složitější prezentace, tak si musíme připlatit.   

 Weebly nabízí několik set navržených šablon, které leze pomocí jednoduchých úprav přizpůsobit vlastním potřebám. Když, uživatel zná HTML 5 a CSS 3 může provést úpravy šablony pomocí Advanced Theme Editoru. Nebo si může uživatel celou webovou prezentaci vytvořit sám a to již za použití zmíněného HTML 5 a CSS 3 kódu. Dalším krokem, je nutné uvést hlavní nadpis, klíčová slova, popis naší stránky. Weebly nám umožňuje do naší prezentace nahrát video, dokumenty, nebo to můžou být i různé obrázky, které lze vložit bud jako odkaz z různých webových galerií, nebo si nahrát vlastní fotky z počítače.

Uživatelské prostředí je velmi jednoduché, takže se v něm vyzná i úplný začátečník. Weebly používá funkci drag and drop [6]. Jestli chceme využívat pokročilejší funkce, je nutné si připlatit, např. když nechceme, aby naše prezentace byla veřejná. Jestli chceme využívat zpětnou vazbu můžeme si na naší prezentaci umístit kontaktní formulář, diskusní fórum apod. Uživatel má také možnost propojit svoji webovou prezentaci se sociálními sítěmi[7].

Carbonmade

Carbonmade, lze též využít, jako nástroj pro tvorbu e-portfolia. I v tomto případě, je nutná registrace. Není možná registrace přes sociální sítě. Tento nástroj pro tvorbu e-portfolia obsahuje většinu funkcí, které uživatel využije. Můžeme nastavit meta-popisek a titulek našeho e-portfolia. Do vašeho e-portfolia lze vkládat pouze data. Po založení našeho projektu můžeme vložit svá data. Dokumenty můžou být v libovolném množství.

Tento nástroj, je jednoduchý. Do Carbonmade lze vložit PDF soubory, různé animace, obrázky. Pokud chce uživatel vkládat video, nebo audio obsah, je nutné, aby si připlatil. Obsah je povolen vkládat jen z vašeho počítače. Pro začínající uživatele, je připraven textový návod, video návod nebo je možnost napsat autorům projektu.

Jestliže se uživatel rozhodne používat základní verzi produktu, nelze nastavit e-portfolio jako veřejné, nebo soukromé. Carbonmade umožňuje pouze nastavit viditelnost jednotlivých sekcí. I v tomto případě si může uživatel své e-portfolio přizpůsobit podle svého obrazu a to pomocí nabízených šablon, textových fontů a barevného pozadí. Vámi vytvořené e-portfolio, je rozdělené na několik sekcí, které lze podle vašeho uvážení různě upravovat. V nastavení si můžeme přidat velké množností informací o naší osobě.

Na e-portfolio nelze vkládat komentáře, nebo hodnocení ostatních návštěvníků. Uživatel může komunikovat s ostatními uživateli přes sekci kontakty, ve které najdeme kontaktní formulář. U Carbonmade není možnost propojení s ostatními sociálními sítěmi[8].

Pathbrite

Pathbrite, nám umožňuje vytvářet online kurzy, přihlásit se na stávající online kurzy. Ale taky vytvořit svoje vlastní e-portfolio. Máme dvě možnosti registrace a to bud klasickou cestou vytvoření svého jména, hesla a emailovou adresu. Nebo se můžeme přihlásit přes službu Google a Twitter.

Uživatelské prostředí je jednoduché a svou orientaci v něm zvládne i začátečník. V obsahu můžeme vytvářet a upravovat jednotlivé kategorie. Do e-portfolia lze vkládat různá data jak z našeho počítače, tak z externích zdrojů. Práci s Pathbrite zvládne i úplný začátečník. Při vkládání obsahu nejsme omezeni jen jedním textovým formátem.

Když, si uživatel neví s něčím rady, může použít dostupné návody. V Pathbrite si můžeme nastavit e-portfolio, jako veřejné, neveřejné, nebo poskytnout náš obsah jen vybraným uživatelům. Přizpůsobení vzhledu našeho e-portfolia, je velmi omezené a to na čtyři přednastavené rozvržené stránky. Může se stát, že nesouhlasíme s posíláním komentářů od ostatních uživatelů, tuto funkci můžeme zakázat. Hodnotit můžeme i pomocí Facebookového tlačítka „Like“. Komunikace probíhá prostřednictvím emailové zprávy[9].   

PebblePad

Účelem je podpora osobního, akademického a profesního vzdělávání a jeho rozvoj pro instituce a jednotlivci. Osobní účet lze zakoupit na jeden rok za 20 GBP s kapacitou úložiště 500 MB na tři roky za 45 GBP s kapacitou 750 MB. K e-portfoliu a jeho obsahu je přístup pomocí webového prohlížeče. PebblePad, je dostupný ve všech běžných prohlížečích. Obsah e-portfolia je chráněn přihlášením pomocí uživatelského jména a hesla. Nástroj podporuje interní i externí odkazy, klíčová slova, tagy a mnoho jiných funkcí. Vložená data se exportují z PebblePad v původních formátech nebo jako HTML soubory.  Lze exportovat vybrané dokumenty nebo všechny. Tisk dokumentů je samozřejmostí. Doku-menty jsou automaticky převedeny do formátu PDF a uživatel si tiskne vybraný dokument nebo dokumenty, na něž je ve vybraném dokumentu odkazováno.

Umožněna je tvorba různých kolekcí. Jsou to sbírky digitálních výtvorů, mají mezi sebou shodné vyhledávací parametry. Funkci lze využívat k prezentaci činnosti uživatele. Obsah nahráváme v různých formátech. Propojení je na PebblePad účet s externími službami. Ke svému účtu lze připojit a využívat více externích úložišť zároveň. Součástí PebblePad je slovník pojmů. Obsahuje názvy dostupných funkcí a vysvětluje, k čemu se tyto funkce využívají. Výběr je mezi mobilní verzí stránek PebblePad a mobilní aplikací. Obsah lze prohlížet, sdílet, publikovat a také prohlížet a přidávat komentáře. Lze sledovat zpětnou vazbu, používat již vytvořené šablony, vkládat nové příspěvky a soubory. Součástí nástroje PebblePad je funkce ATLAS. Je určený pro vyučování.

Obsah e-portfolia lze publikovat veřejně nebo soukromě[10].

Autor: Zdeněk Plch


Seznam použitých zdrojů

Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007 ISBN  978-80-7395-024-8

Trunda, J. Profesní portfolio učitele – Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení, Praha: Národní ústav vzdělávání., 2012 ISBN 978-80-87063-62-0

Václavík, A. Portfolio jako komunikační prostředek. Hradec Králové: Gaudeamus UHK. 2009 ISBN 978–80–7435-030–6

Slavík, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 1999 ISBN 80-7178-262-9

Jirásko, J., Učitelské noviny. článek: Portfolio není složka s papíry vyd. 40/2015  Praha 1, ISSN 0139-5718

 


[1] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[2] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[3] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[4] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[5] MŠMT Systémový projekt Kvalita I Články [online]. Cermat 2007,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/osobni_portfolio-koncepce.php

[6] Tato funkce nám umožní myší přetáhnout objekt z jednoho místa na druhé. Více zde: https://raynet.cz/co-je-drag-and-drop.html

[7] Objevit.cz Vytvořte a publikujte webové stránky naprosto zdarma s online službou Weebly: Článek [online]. 12 Září, 2012,[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://objevit.cz/vytvorte-a-publikujte-webove-stranky-naprosto-zdarma-s-online-sluzbou-weebly-t14063

Weebly.com Článek [online], [cit.2016-01-01]  Dostupné z: http://hc.weebly.com/hc/en-us/sections/200354313-The-Essentials

[8] Carbonmade.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://objevit.cz/vytvorte-a-publikujte-webove-stranky-naprosto-zdarma-s-online-sluzbou-weebly-t14063

[9] Pathbrite.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: https://pathbrite.com/userguide?v=1&l=en

[10] PebblePad.com: Článek [online],[cit.2016-01-01]. Dostupné z: http://www.gre.ac.uk/schools/sci/intranet/student-support/employability/Pebblepad-Instruction-Booklet.pdf