Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tvorba multimediálních učebních materiálů

Článek prezentuje výběr zajímavých a méně známých aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací a dalších učebních materiálů.

 


Autorka: Lucie Malúšková

 

 

Moderní technologie přinesly mnoho způsobů, jak zpestřit výuku a zaujmout žáky. Výuka je nyní interaktivnější, žáci mohou používat vlastní zařízení k hlasování, poskytování zpětné vazby a ke spolupráci s učitelem i spolužáky. Netradiční prezentace přilákají pozornost a propracované učební materiály mohou motivovat i k samostudiu. V tomto článku se zaměříme na několik aplikací, které lze využít k tvorbě multimediálních učebních materiálů. Ty můžeme využívat ke zvýšení atraktivity prezentování a můžeme je poskytovat žákům jako podklady k učení.

Multimediálními materiály rozumíme takové materiály, které kromě obrázků (a textu samozřejmě) využívají i animace, video, grafy, nahrané zvuky a vlastní projev.[1] Představíme si především aplikace na tvorbu multimediálních prezentací a e-booků a v závěru shrneme výhody a nevýhody multimediálních materiálů.

Lensoo Create

Aplikace imituje interaktivní tabuli, stejně jako na tabuli můžete psát poznámky, vkládat fotografie, obrázky, různé tvary, vkládat text a dokonce i importovat PDF soubory. Navíc můžete nahrávat svůj komentář. V základní bezplatné verzi je k dispozici neomezený počet nahrávek o maximální délce 15 minut. Prémiová verze umožňuje i nahrávání videa (přes kameru zařízení), půl hodinové nahrávky a další nástroje (např. ukazovátko, vodoznak).[2] Aplikaci využijete při tvorbě návodů, výuce matematiky, a když potřebujete kreslit grafy nebo schémata.

 

Náhled aplikace Lensoo Create

Zdroj: Innovaschool. Videotutorial Lensoo Create . YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/Dr6JeKKBht8.

Explain Everything

Zřejmě nejznámější a nejpopulárnější aplikací pro tvorbu multimediálních prezentací je Explain Everything. Stejně jako u předchozí aplikace jde o „interaktivní tabuli“ na tabletu, oproti předchozí aplikaci ale nabízí mnohem více nástrojů. To se částečně odráží na skutečnosti, že za aplikaci musíte zaplatit $3.99 – ve skutečnosti velmi málo peněz za tak skvělou aplikaci.

Aplikace umí vše, co předchozí – vkládání obrázků, textu, tvarů, pohybování s objekty, kreslení a psaní poznámek, ukazovátko. Navíc lze do tvořené prezentace vložit webový prohlížeč, nahrávat nebo vložit video, tato videa upravovat – v určitém momentu můžete například video pozastavit, připsat k němu poznámku nebo vyznačit důležitou část, a pak video zase spustit. Samozřejmostí je nahrávání vlastního komentáře. Nakonec lze prezentace exportovat do videa, které můžete nasdílet svým žákům. Zřejmá nevýhoda aplikace vychází z její komplexnosti – množství funkcí způsobuje její náročnost pro prvotní pochopení. Druhou nevýhodou může být délka prezentace, která je sice neomezená, ale oficiální technická podpora doporučuje 20 minut na jednu prezentaci / video.[3]

 

Náhled aplikace Explain Everything.

Zdroj: Autorka článku.

ShowMe

Na vyvážení bychom měli představit aplikaci podobnou Explain Everything, která je ale jednoduchá a zdarma. ShowMe tyto požadavky splňuje, bohužel je dostupná pouze pro iPady. Aplikace je dostupná i v češtině a je opravdu zjednodušenější verzí Explain Everything. Prezentace můžete tvořit z textu, obrázků, ručně psaných a kreslených poznámek. Samozřejmostí je nahrávání vlastního výkladu. Jednotlivé prezentace navíc můžete spravovat na webových stránkách a můžete je sdílet pouze pro určitou skupinu, pro všechny (zcela veřejně) nebo své lekce můžete dokonce zpoplatnit.[4] Stejně tak můžete zdarma nebo za úplatu využívat prezentace jiných učitelů z celého světa.

Náhled aplikace ShowMe.

Zdroj: Adam Bellow. ShowMe . YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/dUKv1S9Qoos.

ScreenChomp

Další jednoduchá aplikace je ScreenChomp[5], umožňuje nastavení vlastního obrázku na pozadí, několik barev na ruční psaní poznámek, vložení vlastních obrázků a textů, samozřejmostí je nahrávání audia. Výsledná prezentace se exportuje do formátu MP4 a můžete ji nasdílet svým žákům i různým lidem po celém světě.

 

Náhled aplikace ScreenChomp.

Zdroj: IPad Project Tools. Tools4students [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://tools4students.wikispaces.com/IPad++Project+Tools.

Book Creator

Nádherná a jednoduchá aplikace na tvorbu e-booků. Free verze má všechny funkce jako placená, ale umožňuje vytvořit pouze jeden e-book, tudíž slouží pouze pro vyzkoušení. Pokud byste aplikaci chtěli využívat, musíte zaplatit $4.99. Ta částka za to ale stojí. Aplikace je intuitivní a snadno se ovládá a umožňuje vytvoření krásných výukových materiálů. Kromě klasického vkládání obrázků, fotek a textů aplikace umožňuje jejich editaci, psaní poznámek a kreslení, vkládání videí, více formátů a samozřejmě úpravu celkového vzhledu publikace.[6] Dokončený e-book pak můžete sdílet různými kanály.

 

Náhled aplikace Book Creator.

Zdroj: PrepTEC Fairmont. Book Creator Tutorial . YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/TE5DTD87-IE.

 

Nevýhody 

Začneme nevýhodami, aby článek nekončil negativně. Tvorba multimediálních prezentací s pomocí výše uvedených aplikací je náročná a ze začátku vyžaduje ze strany učitele velké časové investice. Bez obětování svého času není možné vytvořit opravdu propracované materiály. Dobrou zprávou je, že jakmile se člověk naučí s aplikací pracovat, vytvoří si vlastní pracovní postupy a tvorba nových materiálů bude mnohem snadnější a rychlejší. Proto můžeme první uvedenou nevýhodu považovat za výzvu k pokroku.

Méně překonatelné mohou být technologické bariéry – operační systém a operační paměť tabletu nebo počítače, možnost připojení k projektoru a dobrý mikrofon.[7] Nakonec mohou nastat problémy i na straně žáků, kteří si chtějí vytvořené materiály procházet doma a nemají potřebný software, hardware, případně i dovednosti.[8] Z tohoto důvodu musí být vytvořené materiály stále docela tradiční z hlediska formátu a přístupnosti.

Výhody

První výhodu jsme zmínili již v úvodu článku. Multimediální učební materiály jsou zajímavé, upoutávají pozornost, motivují žáky ke studiu a zvyšují prestiž učitele. Další výhody se objevily v popisech aplikací – multimediální charakter prezentací umožňuje předávat informace efektivněji, díky videím, animacím a zvukům je výuka názorná a konkrétní, žáci proto vyučované látce porozumí rychleji a snáze si zapamatují předávané informace.

Pokud už ve svých hodinách využíváte multimédia překlikáváním z PowerPointu do webového prohlížeče a mezi různými panely v prohlížeči, určitě si uvědomujete, jak to někdy může být chaotické a někdy trochu nemotorné. Multimediální prezentace tyto těžkosti zaženou, protože v nich máte vše na jednom místě. Tyto prezentace mají nakonec nespornou přednost před těmi klasickými z hlediska distančního vzdělávání. Žáci, kteří chyběli v hodině, dají přednost okomentované prezentaci nebo materiálům s videi před obyčejnými textovými materiály nebo zápisky od spolužáků.

Závěr

Tvorba multimediálních učebních materiálů je otázka individuálních priorit a ochoty investovat svůj čas. Nicméně sami zhodnoťte, o kolik jsou tyto materiály záživnější než obyčejné powerpointové prezentace. Pokud se už ve své výuce snažíte o multimediálnost studijních materiálů, doporučuji některou z výše uvedených aplikací vyzkoušet, pro začátek některou bezplatnou nebo základní free verzi. Na webových stránkách, které prezentují jednotlivé aplikace, se často nacházejí tipy, jak s aplikací snadno začít, a příklady dobré praxe, kterými se můžete inspirovat.

 

Lucie Malúšková

Seznam použitých zdrojů

Adam Bellow. ShowMe . YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/dUKv1S9Qoos.

Book Creator [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.redjumper.net/bookcreator/.

Explain Everything for Android – FAQ. Explain Everything™ Interactive Whiteboard [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://explaineverything.com/support/faq/android/.

Frequently Asked Questions. ShowMe [online]. 2016 [2016-01-10]. Dostupné z: http://www.showme.com/faq#HowMuch.

Innovaschool. Videotutorial Lensoo Create . YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/Dr6JeKKBht8.

IPad Project Tools. Tools4students [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://tools4students.wikispaces.com/IPad++Project+Tools.

MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

PrepTEC Fairmont. Book Creator Tutorial . YouTube [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: https://youtu.be/TE5DTD87-IE.

Pricing. Lensoo Create [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://create.lensoo.com/pricing.

ScreenChomp. TechSmith [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/screenchomp.html.

SOSNOWSKI, Jana. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia. Education – Seattle PI [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html.

 


[1] MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

[2] Pricing. Lensoo Create [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://create.lensoo.com/pricing.

[3] Explain Everything for Android – FAQ. Explain Everything™ Interactive Whiteboard [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://explaineverything.com/support/faq/android/.

[4] Frequently Asked Questions. ShowMe [online]. 2016 [2016-01-10]. Dostupné z: http://www.showme.com/faq#HowMuch.

[5] ScreenChomp. TechSmith [online]. 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/screenchomp.html.

[6] Book Creator [online]. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.redjumper.net/bookcreator/.

[7] MUKHERJEE, Rajib. Multimedia Presentations: The Pros and Cons. Udemy blog [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: https://blog.udemy.com/multimedia-presentation/.

[8] SOSNOWSKI, Jana. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia. Education – Seattle PI [online]. 2014 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html.