Vizualizace Prakticky: Vizual verzus Visual

Je jen málo oblastí lidského poznání, které můžete studovat bez i hlubší znalosti cizího jazyka.  

Na první pohled se může zdát, že vizualizace je jedna z nich a internetová pokladnice zdrojů přímo láká k prozkoumání, číhá tam však jedna záludnost anglického jazyka:

Google vrátí:

~ 3 600 000 na dotaz Vizual

~ 1 000 000 na dotaz Visual

Pokud budete hledat jen odvozeniny od Vizual připravíte se o hondě zajímavého z anglosaského světa.  

Autor je nadán:  DYSlexií nelineárním myšlením se silnou obrazotvorností a Levitantstvím schopností stroboskopického focení tisíci pohledy z výšky deseti tisíc stop plus jako DYSgrafik také ve skrytu duše doufá, že jednou budeme už od školky učit naše děti hravý Čmaropis místo nudného Krasopisu.