PLN pro čtenářskou gramotnost

Děsí vás zkratka PLN? Personal learning network nebo také enviroment je síť (prostředí), o kterém jste se mohli dočíst na Spomocníkovi. Síť, která by nám učitelům umožnila sdílet dobré nápady, názory, pracovní listy, přípravy, informace týkající se čtenářské gramotnosti… Vzorem mi je např. stránka http://www.readinglady.com/ První narážka se objevila v diskusi v prosinci (http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=16661&start=40, Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe). Když jsem zakládala tento blog, domnívala jsem se, že by to mohl být  krok k vytvoření právě takového společenství. Blog však není vhodným prostředím, a proto jsem založila digifolio. Samozřejmě bych mohla jen odkázat na ostatní stránky, např. Kritické myšlení, Abeceda – čtenářská gramotnost, PISA… Jenže mně takové odkazy nikdy nestačily. Hodně jsem četla a hodně zkoušela. A je mi líto, že se k draze zaplaceným informacím, které si překládám, dostane jen hrstka lidí. Kursy Kritického myšlení, přestože jsou nesmírně inspirativní, mě nějak neuspokojují. Čtení je nesmírně komplikovaný proces, tak komplikovaný, že je potřeba jej vnímat v mnoha rovinách. A právě postižení těchto rovin v celku mi schází. Někdo by možná vyčkával na systémové změny. Proč ale nevyužít prostor, který je pro naše století příznivý?

Jakých témat by se mohla naše síť týkat?

Teorie:

 • co znamená číst, jak probíhá diskuse o tomto problému (celosvětově)
 • výuka čtení v ostatních zemích
 • výzkumy procesu čtení, výzkumy výsledků vzdělávání ve „vyspělejších“ zemích
 • testy (PISA, PIRSL)
 • hodnocení dovedností
 • odborná literatura a další weby
 • motivace

Praxe:

 • myšlenkové procesy před čtením, během čtení a po čtení
 • aktivizační metody a časté chyby v aplikaci
 • explicitní výuka dovedností – strategie čtení a metakognice
 • psaní o myšlení, kódování a značky (kromě INSERTu)
 • formy práce umoňující sdílení (a rozvoj sociálních dovedností)
 • výhody čtení hlasitého i tichého
 • modelování
 • čtenářský deník
 • shody a rozdíly mezi čtením beletrie a odborného textu
 • grafické organizéry
 • návrhy na propojování literatury s mluvnicí a slohem

Rozšíření: propojení s technologiemi (psaní blogů…)
vedení záznamů o pokroku v dovednostech
rozdíly ve čtení mateřským a cizím jazykem

„Proč objevovat objevené?“ ptá se jeden z účastníků diskuse. Protože i dovednosti, které nám pěkně VÚP rozčlenil, se dají učit různými způsoby. Dobrými i špatnými, hluboce i povrchně. A mně jde o tu hloubku. Jen málokterý učitel si před sebe položí seznam dovedností a zatrhne si, kterou dovednost ve kterém ročníku vybuduje a jakými metodami. (A přihlaste se, kdo dovednosti samotné nějak zhodnotil!) Už samo budování dovedností je ohromné téma! Nadto víc hlav víc ví, společně můžeme přijít na kloub spoustě aktivit, metod a zapeklitých otázek.

Zváni jsou všichni, kdo chtějí skutečně spolupracovat a konstruktivně diskutovat. Byla bych samozřejmě ráda, kdyby se připojil i nějaký odborník, klidně připojím i práva ke správcovství.

Zatím je připravený první pohled. Další budu vytvářet podle Vašich připomínek, dotazů ve fórech a také vlastní chuti.

Brána k PLN: http://digifolio.rvp.cz/group/view.php?id=349

První pohled: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3601

Dovolím si ukrást další citát: „Prosím (a to snažně), aby tyto stránky nesloužily pedagogům jako mučicí nástroj.“ (Daniel Pennac: Jako román)

P. S. Děkuji Pavlíně Hublové za pomoc s digifoliem.