LEKCE 9: U LÉKAŘE

V deváté lekci žáky čeká téma lidského těla a také slovesa jako vidět, bolet, pálit. Pozornost je věnována rovněž vyjadřování toho, jak často něco děláme. Jako dodatkové cvičení si můžete s dětmi zopakovat číslovky, tentokrát ale ještě s dodáním slovíčka „krát“: „Jak často chodíš na bazén? – Dvakrát týdně.“ Jedno cvičení je věnováno spojkám, pro děti může být obtížné porozumění rozdílů mezi „i“ a „a“.

V tomto cvičení si žáci nejen procvičí nová slova, ale zopakují si z již probrané slovní zásoby to, co může dělat potíže, případně to, že říkáme „ráno“ bez předložky, ale „v poledne“ s předložkou. Rozdíl mezi slovesy znám, vím a umím, a zrádné slovo „palec“, které v ukrajinštině znamená jednoduše prst.

V dalších dvou interaktivních cvičeních si děti procvičí slovní zásobu, kterou potřebují k popisu hlavy a těla.