Divadélko

Tři divadélka, díky kterým si žáci procvičí 2., 4. a 5. pád. Před samotným hraním doporučuji si s dětmi popovídat, projít si slovíčka, která budou během hraní používána, přečíst si texty a dobře se s nimi předem seznámit. Zároveň můžete texty využít k tomu, aby děti dohledávaly slova v příslušném pádě. Například můžete dětem dát jen list se slovy „myška, zajíc, ušáček“ a jejich úkolem bude najít tato slova v 2. pádě v textu hry Domečku, domku. Pak je možné zkoušet další slova, která se skloňují stejně: „Už umíš skloňovat slovo zajíc, zkus takto vyskloňovat slovo otec nebo lékař. Už umíš vyskloňovat slovo ušáček, zkus vyskloňovat třeba jméno Marek.“