Lekce 8: Co rád děláš?

V osmé lekci se žáci seznámí se slovesy zakončenými na -ovat. Vzhledem k tomu, že tato skupina sloves by pro ukrajinské děti neměla být obtížná (pracuju – працюю…) vybrala jsem pro lekci o něco obtížnější cvičení. Na třetí straně děti musí samy utvořit věty z nabídnutých slov, na čtvrté se pak ptát svých spolužáků, co rádi dělají (příp. kamarádů, nebo pokud je dítě vzděláváno individuálně, může se ptát na slavné osobnosti či postavy z filmů a seriálů: Kdo hraje fotbal? Lewandowski. Kdo dobře tancuje? Shakira apod., také možno využít k seznámení dětí s českými osobnostmi kultury a popkultury).

Na páté stránce je úkolem sestavit samostatný krátký text – popis obrázku. Na poslední straně je pak známá ukrajinská písnička – tentokrát ale s českým textem. Děti si tak zopakují dny v týdnu a zároveň dostanou příležitost představit něco z ukrajinské kultury – doporučuji proto si zazpívat obě jazykové verze a hezky si to užít.

V rámci interaktivních cvičení si žáci mohou procvičit, jak mluvit o tom, co mají rádi:

Úkolem v tomto cvičení je správné seřazení slov ve větě. Před cvičením je dobré si s dětmi ujasnit, že v češtině obvykle klademe přídavné jméno před podstatné jméno.

V tomto cvičení je potřeba správně spojit zájmena s kořeny slov a koncovky u sloves sportovat a hrát.