Lekce 3: Ve městě

V této lekci se děti naučí základní slovíčka, která budou potřebovat, aby se zeptaly na cestu a rozuměly vysvětlení. Z gramatiky se naučí slovesa jdu a jedu. Na závěr je pro ně připraveno cvičení, kde mají navigovat Kubu jak jít, aby posbíral všechny lístky, a procvičit si tak věty jako jdi rovně, zaboč doleva apod.

Tip: Potřebují si žáci trochu více procvičit výrazy jako vlevo, vpravo, rovně atd., nebo by se hodilo nějaké cvičení na zopakování této slovní zásoby v další hodině? Vytiskněte si mapku, na které jsou vidět silnice a křižovatky – třeba plán Vašeho města. Cvičení je prováděno ve dvojicích: jedno z dětí má v ruce pastelku, tu přiloží na začátek trasy a pak zavře oči (nebo mu kolem očí můžete uvázat šátek), druhé z dětí ho naviguje, jak má pastelkou jet po mapě, aby správně projelo dohodnutou trasu, nevybočilo a dorazilo až do cíle.

V interaktivním cvičení si žáci procvičí popis cesty (také si ho mohou díky cvičení připomenout třeba doma nebo další den ve škole):

Drobné cvičení na rychlé osvěžení si slovíček: