Lekce 2: V obchodě

Druhá lekce je zaměřená na rozšiřování slovní zásoby v oblasti potravin a jiného základního užitečného zboží. Z gramatiky zde máme sloveso ne být a přivlastňovací zájmena. Ty jsou vzhledem k podobnosti pojata jako cvičení, kdy se žáci rovnou pokusí je správně přiřadit a následně si je procvičí v textu.

Nechybí bublinky s poznámkami, např. že meloun se v ukrajinštině řekne „dyňa“ – диня.

První interaktivní cvičení je zaměřené na procvičení slovní zásoby:

V druhém cvičení si vyzkoušíme dialogy v obchodě, úkolem je seřadit věty tak, jak mají jít logicky po sobě (pokud by pro děti bylo cvičení moc obtížné, je vhodné si prvně s učitelem přečíst a přeložit jednotlivé věty, zapsat si nová slovíčka a až pak nechat děti dialog poskládat):

A obtížnější verze pro obzvlášť chytré hlavičky:

Třetí cvičení slouží k procvičení si přivlastňovacích zájmen: