Lekce 1: Ahoj, jak se máš

V této lekci se žáci seznámí s užitečnými základními slovíčky a frázemi a také se slovesem být. To doporučuji procvičit, protože ukrajinské děti na něj mohou „zapomínat“ vzhledem k tomu, že v jejich jazyku se používá podstatně méně.

V lekci se nacházejí slova napsaná čárkovaně, aby si je žáci mohli obtáhnout, v bublinách pod rámečkem je pak „doplnění pro zvídavé“, např. upozornění na velmi podobný, ale přece jen jiný způsob vykání (cz: Paní, vy jste byla x ua: Paní, vy jste byly – Пані, ви були).

V tomto interaktivním cvičení si děti mohou procvičit sloveso být:

Zde si mohou žáci procvičit základní konverzace, úkolem je přiřadit k odpovědím správnou otázku:

Cvičení, ve kterém mají žáci rozhodnout, zda se jedná o tykání či vykání:

Pokud by žáci byli zmatení z používání slovesa být – vzhledem k tomu, že „Já jsem Anna“ je v ukrajinštině jen „Ja Anna (Я Анна)“, může jim pomoci toto cvičení. Úkolem je se rozhodnout, zda do věty patří jen zájmeno (zejména před slovesem, ale také před větnou elipsou) nebo zájmeno s vyčasovaným slovesem být. Jakou osobu použít žáci vědí díky závorce za větou: