SVĚT V SOUVISLOSTECH – CO NÁM MOHOU DO VÝUKY PŘINÉST JINÉ OBORY? II.

Svět v souvislostech – série streamů, která přináší jiný pohled na svět. Skrze rozhovory si představujeme globální témata z různých úhlů pohledu, včetně toho, jak se o ně můžeme zajímat my sami.

Co nám mohou do výuky přinést poznatky osobností, které se globálním tématům věnují v různých oborech? Co naopak přijde zajímavé jim na vzdělávání v souvislostech?

Svět v souvislostech a žáci

Jak se chovat odpovědně k přírodě ve svém každodenním životě? Jak žáci chápou svět v souvislostech a co pro to sami dělají? Své tipy předá Eliška Víravová, která se svou sestrou Aničkou založila youtube kanál „Sestry v akci za záchranu života„.

Svět v souvislostech a psychologie

Jaké jsou z pohledu experta na environmentální a sociální psychologii, Jana Krajhanzla, postoje české veřejnosti ve směru k ochraně životního prostředí a dalším globálním otázkám?

Svět v souvislostech a vzdělávání

Odborník v oblasti rozvoje vzdělávání, Bob Kartous, vysvětlí co to znamená, že „Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality“ a propojí globální témata a aktuální výzvy ve vzdělávání.

Stream byly realizovány v rámci projektu Cesta do hlubin GRV za finanční podpory České rozvojové agentury a díky finanční podpoře z Evropské unie. Za jeho obsah je zodpovědná výhradně organizace ARPOK (https://arpok.cz) a nemusí nutně reflektovat stanoviska Evropské unie a České rozvojové agentury.