INFOWEBINÁŘE KE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVACÍM MODULůM V PROJEKTU APIV A

Specializační vzdělávací moduly k podpoře profesních dovedností pedagogů při vzdělávání dětí se SVP v projektu APIV A