INFOWEBINÁŘE KE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVACÍM MODULůM V PROJEKTU APIV A

Základní a navazující vzdělávací moduly k podpoře profesních dovedností pedagogů při vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP v projektu APIV A