Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině u žáků cizinců v ZŠ – výstupy APIV A

Jednou z aktivit projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – APIV A je podpora výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o přípravu nástroje pro ověřování jazykových kompetencí v češtině u žáků v ZŠ a metodických a výukových materiálů pro MŠ a ZŠ.

Nástroj umožní pedagogickým pracovníkům diagnostikovat úroveň osvojení češtiny jako druhého jazyka a zvolit postup výuky podle potřeb žáka. Diagnostický nástroj bude mít tři části: Jazykový test, Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině.

V současné době nabízíme pedagogickým pracovníkům ZŠ, popř. i pracovníkům ŠPZ, dva nástroje, a to: Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině.

Čtěte více na: https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/.