Týden šestý – metody hodnocení

Hodnocení práce žáků i učitelů je zásadní pro celou činnost školy. Nesprávné hodnocení žáka ubíjí jeho schopnosti a nadšení do učení.  Správné hodnocení žáka, s nímž nesouhlasí rodiče, ubíjí schopnosti a nadšení do učení učitelů. V poslední době se bohužel setkávám s vměšnováním rodičů – amatérů – často s nízkým či žádným vzděláním (ale nikdy se vzděláním pedagogickým) – do hodnocení.  Oni sami se maskují tím, že jim jde o „kvalitní“ výuku (stále trvá problém toho, jak může sedlák hodnotit výkon motoru meziplanetární rakety. Nicméně –  s  typickou drzostí sedláka, kterému je vše povoleno, a  mottem dnešní doby „každý může kecat do všeho“, navrhuje s drzostí jemu vlastní jak tento motor „vylepšit“), nicméně jim jde o to, aby jejich synáček či dceruška dostávali hezké známky. Že oni sami jsou výrazným mezníkem v motivaci svých dětí k učení, a že pro to musí něco udělat, zcela pomíjí. Nevím, zdali se jedná o problém obecný, či vyjímečný. Každopádně si směr hodnocení (včetně zavrtávání sedláků do meziplanetárních raket) řídí ředitel školy. Často platí, že co není zakázáno, je i povoleno, což si rodiče vykládají po svém. A nikým nekorigováni, vměšují se do procesu výuky, kterému nerozumí. Žasnu  nad tím, jak matky na mateřské, jejichž jediným životním úspěchem jsou tři děti a upocený výuční list, si přijdou do školy poučovat učitele o tom, jak má učit, a tudíž i hodnotit. Jsem otevřená nápadům, ale obávám se, že dnešní doba příliš uvolnila otěže a lidé jdou za své pravomoci a hlavně schopnosti. Sama bych si nedovolila přijít k lékaři a začít ho poučovat o tom, jak má léčit, jen na základě toho, že jsem u něj registrovaná pacientka. Nedovolila bych si přijít do zemědělského družstva a poučovat, jak se mají starat o krávy jen na základě toho, že si v obchodě koupím jejich mléko. Nedovolila bych si poučovat trenéra ve fitnesscentru jen proto, že mám průkazku a chodím tam cvičit. Proč si tedy rodiče dovolí mluvit do výuky?!

Ale zpět ke studijním materiálům a k metodám hodnocení. Učím AJ a často používám testy. Tyto většinou hodnotím body dle závažnosti otázky, po té vytvořím jakýsi průměr, z něhož deleguji známku. Příliš času mi nezbývá na ústní hodnocení – v převaze jsou písemné testy. Při zkoušení stíhám maximálně dva žáky, a to většinou jednou týdně. Nutně vzniká převaha písemných testů, při nichž jsou většinou v nevýhodě děti, co neumí psát anglicky. Stále přemýšlím, jak tento nepoměr vyrovnat. Při hodinách samozřejmě míváme rozhovory aj. aktivity, ale většinou jsou velice jednoduché, a proto je nechci známkovat – každý je zvládne na jedničku.

Zaujaly mě praktické okdazy v rámci tématu: www.tao.lu/html/, piaac.cz, icils. cz, pearsonvue.com, jdem.cz.

Určitě se budu dále zajímat o další podněty v rámci přednášky, např. o data mining.

Cermat je stát ve státě a bylo by dobré zrušit jeho monopol a dát šanci dalším firmám. Přednáška zástupkyně Cermatu mě vůbec nezaujala, nepřinesla nic, co bych nevěděla nebo si nedomyslela.

Jsem pro průběžné testování schopností žáků, a to ne jako biče, kterým trestáme, ale jako biče, kterým ženeme vpřed!