Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nezaspali jsme zase něco?

Udělal jsem v životě několik dobrých rozhodnutí, za která se chválím. Jedno z nich bylo naučit se psát všemi deseti. Trochu k tomu přispělo to nesmyslné rozhodnutí „strany a vlády“ – přiblížit studentům gymnázií výrobu  zavedením tzv. ZVOPu – základů výroby a odborné přípravy. Měli jsme mimo jiné také Základy ekonomiky, kde byl zařazen předmět Základy administrativy. A  já jako mladý jsem dostal za úkol učit tento předmět, tedy učit psát všemi deseti. Tak jsem se začal učit také. Dalo mi to docela „fušku“, ale státnici jsem nakonec udělal a získal jsem tak novou aprobaci.

To však nebylo to nejdůležitější. To, co oceňuji dodnes, je dovednost psát na počítači dostatečně rychle. Viděl jsem to u svých kolegů, jak ťukali dvěma prsty a napsání například maturitních otázek pro ně byl nepřekonatelný problém.

A ověřil jsem si, že ti, co psali čtyřmi prsty a tvrdili, že píší rychle, dosáhli tak maximálně 100 úhozů za minutu. Běžný písař však všemi deseti dosáhne přibližně 200 – 300 úhozů. A mistři i 600 úhozů za minutu.

A teď si uvědomte kolik času sedíme u počítače a píšeme. Kolik času získáme navíc, když máme dostatečnou rychlost psaní.   A v budoucnosti to bude ještě více.

Někteří kolegové uvažují o zjednodušení psacího písma pro žáky, aby se situace zjednodušila (http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=2329), ale myslím si, že to není to nejdůležitější. Naučit se psát rychle a správně na klávesnici je ta správná cesta. (http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2393)

Pořád tvrdíme, že škola má připravovat žáky do života. Učíme je sice intenzivně psát rukou, ale v běžném životě budou daleko více psát do počítače. A nějak jsme na to zapomněli při koncipování učebního plánu. Většinou to děti neučíme.  Jen pár škol pochopilo a zavedlo psaní všemi deseti jako samostatný předmět. (Námitku „ajťáků“, kteří tvrdí, že v rámci IVT žáky naučí psát všemi deseti neberu. Viděl jsem to v několika ŠVP na školách – plus mínus 16 hodin psaní všemi deseti v předmětu Informatika. To je spíše kontraproduktivní,  protože se to žáci v tomto čase nemohou naučit a jen si zkazí „styl“.)

V rámci Základů administrativy se také učí úprava písemností. To je také potřebné. Některé referáty nebo jiné písemnosti žáků jsou toho dokladem.

Takže, kolegové, až budete upravovat svůj ŠVP, nezapomeňte  že psaní do počítače bude jednou z nejdůležitějších činností  kterou vaši svěřenci budou v životě dělat a dělat to dvakrát, či třikrát rychleji než dvěma prsty je výrazné zvýšení produktivity pracovníka – tedy benefit pro budoucího uchazeče o práci.  Mohu to doporučit z vlastní zkušenosti a taky ohlasů žáků. Mimochodem jedna lékařka – bývalá žákyně – mi řekla že to bylo to nejdůležitější, co se na gymplu naučila.

Osnovy nemusíte vymýšlet. To už za vás udělali kolegové na Wiki: http://wiki.rvp.cz/Sborovna/R%c5%afzn%c3%a9/Z%c3%a1klady_ADMINISTRATIVY