Dobývání budoucnosti

Putování za lidmi, kteří umí.

 

O víkendu se ze mě stal krajánek putující za lidmi, o kterých mnozí tvrdí, že nejsou.

V Kutné Hoře se dříve dobývalo stříbro. Na něm stála moc a také přepych tehdejších panovníků v Čechách. Stříbrné žíly napájely životodárnou mízou vládu nejednoho z nich.

Stříbro se už v Kutné Hoře netěží. I ta nejmohutnější žíla cenného kovu zkrátka jednou dojde. Naštěstí existují ale i jiné žíly. Nejsou sice podstaty hmotné, ale jsou vydatné a stálé. Moudří vládci na nich vždy stavěli.

Pokud by se mocní tohoto státu obtěžovali dostavit minulý týden do Kutné Hory, mohli i oni z těchto žil čerpat. Ve jmenovaném městě se totiž konalo 34. celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti. V 18 odborných sekcích své práce prezentovalo a obhajovalo na 300 studentů z celé ČR.

Byli zde studenti, kteří sami vyvinuli multifunkční zařízení pro vývoj a servis elektroniky na bázi mikrokontrolerů PIC nebo autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu, vzduchem létala funkční letadla, modernizované stroje dokazovaly svoji funkčnost atd.

Jiní bravurně analyzovali důchodovou reformu v práci nazvané: „Důchodová reforma v souvislostech, její dopad“. Myslím, že Občan by zajásal, jak mladí dokáží vidět svět v souvislostech a dobře vnímají, co se může stát. Méně už by jásali mobilní operátoři, kteří by si přečetli práci „Cenová politika mobilních operátorů versus český zákazník.“

Radost mi udělala i sekce věnovaná tvorbě učebních pomůcek a didaktické technologie. Sami studenti například napsali učebnici biochemie, protože ta, ze které se nyní učí, jim nevyhovuje. Pravda, zatím má svoje nedostatky, ale hluboký respekt před tím počinem. Stejně tak před modelem asynchronního motoru a modelem indukční pece (výukové přípravky pro podporu výuky tématu Magnetická pole).

Zkrátka řada cenných realizovatelných nápadů, které by snadno mohly být základem ekonomicky úspěšných projektů. A z těch by byla pracovní místa, a tudíž i daně. Pokud vím, tak to dost nutně tento stát potřebuje.

Bohužel nebylo v mých silách navštívit všechny sekce a vyslechnout všechny prezentace. Stejně tak nemohu, byť bych strašně chtěl, uvést všechny práce, takže alespoň tento odkaz na výsledky .

Když už se zdálo, že mé síly něco dál vnímat jsou u konce, zašel jsem ještě do auly Gymnázia Jiřího Ortena, která se ujalo organice celostátního kola SOČ. A byl jsem velmi překvapen.

Přestože bylo pozdní sobotní odpoledne, teplota stoupala ke 30° C a soutěžící studenti i porota za sebou měli dlouhé hodiny obhajob, v aule se u posterů (plakátová forma prezentace, která je běžná na mezinárodních soutěžích) čile debatovalo dál mezi umělci a techniky, informatiky a zemědělci atd., atd.

Zapojil jsem se také. Naslouchal jsem, ptal jsem se, připomínkoval a nechal si vysvětlovat. Putoval jsem zase čile j od posteru k posteru a viděl mnoho nadaných lidí – studentů a jejich učitelů, kteří umí tvořit. Oni jsou žilami, které mají v sobě schopnosti, vědomosti a vůli.

Jinou otázkou je, zda takové žíly dokáže někdo smysluplně a správně využít.

P.S. Velký dík všem, kteří pomáhali a pomáhají Středoškolskou odbornou činnost organizovat, vedou studenty při jejich práci nebo zajišťují zázemí této soutěže.

(Psáno pro www.aktualne.cz)