Žák – člen týmu vyučujících

O nevyzpytatelných cestách vzniku týmu vyučujících.

Fanda se v lavici všelijak kroutil a úporně pozoroval své břicho.

„Fando, co tam, prosím tě, děláš?“ zeptal jsem se ho.

„Pozoruju si bradavici, pane učiteli,“ odpověděl klidně Fanda. V jeho hlasu nebyla ani známka nějakého neklidu žáka, který je v hodině přistižen při nějaké nepravosti, a klidně pozoroval bradavici dál.

„A to tě baví?“ zkoušel jsem jeho pozornost alespoň nějak narušit.

„Jistě,“ nenechal se ze své činnosti vyrušit Fanda, a tak se ošidil o několik minut, které mohl strávit se skloňováním vzoru HRAD. Pak pozorování zanechal a začal pracovat na zadaném cvičení.

Fanda je vesnický kluk se vším všudy a žák naší 4. třídy. O přestávkách dovádí s kamarády, úpravu má velmi nedbalou, a že by školu zrovna miloval, to se napsat rozhodně nedá. Chování má slušné, ale pozornost při hodinách je většinou velmi mizivá. Tedy až na některé hodiny.

Jakmile nastane hodina přírodovědy, mění se Fanda v nejpozornějšího žáka v naší třídě. O přestávce si pečlivě na lavici připraví pomůcky včetně několika encyklopedií, ve kterých při hodině vyhledává další informace.

Zpočátku školního roku mne poněkud znervózňovalo, že Fanda ze sebe nebo z knihy chrlí podrobné a doplňující informace k probírané látce – sluneční soustavě. Upřímně – věděl toho někdy víc než já. Postupem času se z nás ale stal sehraný tým.

Já vedu výuku, a je-li třeba podat podrobné informace, jen lehce kývnu k Fandovi, který pohotově sdělí, kolik měsíců má Saturn, nebo za jak dlouho Neptun oběhne Slunce atd. Zvykli jsme si na sebe a žáci to berou jako naprosto přirozenou věc, že informace mohou získávat hned od dvou „vyučujících“ najednou. Při skupinové práci Fanda lehce zastane svoji práci a zároveň dělá poradce pro druhé. Protože to ale bylo pro něj trochu komplikované, vymyslel řešení. Dal své vesmírné encyklopedie na stoleček, kam dáváme sešity nebo materiály k prostudování, s tímto textem:

„Tuto knihu si můžete půjčit kdykoli bez dovolení. Varování: Nebrat pryč, nečmárat, neroztrhat! Když uvidíte, že někdo knize škodí, nahlaste to Fandovi. Děkuji.“

Tak a teď si může studovat každý, kdo má zájem. Inu, Fanda to vyřešil dobře. Jeho velkorysou nabídku hned druhého dne několik žáků využilo.

Osobně se nyní připravuji na hodiny přírodovědy velmi pečlivě, abych Fandovi ukázal, že také umím. Mám ale dojem, že on činí totéž. A tak se na každou hodinu těším, čím mne Fanda opět překvapí. Ke své radosti jsem zjistil, že někteří žáci se začínají přidávat, a tak se hodina stává nejenom učením, ale i předáváním informací mezi několika zájemci o obor, což pomáhá k lepší výuce i ostatním žákům.

Fanda je tento týden nemocný. Těším se, až přijde. Nejenom že mi v hodině chybí, ale chci se ho zeptat, proč tu bradavici pozoroval a co zjistil. Je to poněkud lepší otázka než ta původní, kterou jsem mu položil.