Jak používáme tablety?

K výuce AJ – 2. stupeň ZŠ

  • k učebnici MORE! (CUP) – na stránkách Cambridge University jsou online cvičení pro jednotlivé úrovně/učebnice
  • stránky British Counsil – http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
  • procvičování slovíček – www.learningchocolate.com
  • aplikace pro procvičování nepravidelných sloves – English Irregular Verbs, využívám zatím easy level (bohužel je tam v úrovni easy chyba u slovesa choose – min. čas je chose, ale test bere správnou odpověď choose – využila jsem k diskuzi, kdo připravuje tyto aplikace a že je potřeba vše opravdu pořádně zkontrolovat:-)

K výuce Zeměpisu – 2. stupeň ZŠ

  • aplikace European Countries capital city
  • při vyhledávání dalších zajímavých informací k probíranému tématu (př. více info o Panamském průplavu atd.)
  • rozdělení třídy na skupiny – každá skupina má za úkol zpracovat dané téma (vždy základní informace z učebnice + 1 zajímavost) a seznámení s tématem spolužáky – učím Zeměpis v bloku dvou hodin za sebou, v učebnách máme interaktivní tabuli, kde děti potom svojí prezentaci v Powerpointu prezentují)
  • aplikace cestování – hlavně prohlídka panoramata

k výuce OV

  • naše třída je přihlášena do projektu Extra třída – extratrida.cz – tablety používáme k plnění jednotlivých kroků a přípravě projektu – využíváme opět internet, Word, Powerpoint

K výuce je nutné on-line připojení + nejlépe sluchátka (to vše u nás ve škole máme) 

 

Mgr. Dominika Švehlová
ZŠ Mnichovice