Tablet v rukou učitele

„Dobré ráno, děti. Otevřete si prosím své sešity. Ehm. Vlastně, spusťte si své tablety.“ I takový začátek může mít vyučovací hodina v nepříliš vzdálené budoucnosti. Proč v nepříliš vzdálené? Technologie pronikají do školních lavic rychleji a ve větší míře, než tomu bylo doposud. Učitelé, vedení škol, rodiče i děti se s tím musejí vyrovnávat. U posledně jmenované skupiny probíhá adaptace na výuku zítřka nejrychleji. Nicméně nesmíme podcenit ani jednu z dotčených skupin. Všichni by měli technologie umět správně a vhodně používat, znát její výhody i úskalí.

Rád bych vám nabídl malé zamyšlení a několik tipů, co si s technologickými vymoženostmi ve školách a při přípravě na budoucí zaměstnání počít. Zde v tomto článku to zjednoduším na tablety, i když to nemusí být jediná technologie, kterou žáci, studenti a učitelé budou ve třídách používat.

Když jsem dostal do ruky svůj první tablet, ani jsem si neuvědomoval, co všechno si s ním zažiji a jak obohatí mne i výuku.  Hlavně jaký dopad bude mít na mé žáky.

Svoboda pohybu, bylo první, co mne na malém plochém zařízení upoutalo nejvíce. Postupem času jsem zjišťoval, co vše lze s takovým pomocníkem dělat. Prošel jsem si třemi fázemi využívání tabletu. Maličko si myslím, že u vás, kteří se s tabletem seznamujete právě teď, bude vcelku obdobná.

Fáze 1. – dělám to, co již umím

Stejně jako ostatní kolegové, mám plný počítač různých příprav na vyučovací hodiny, většinou zpracovaných v PowerPointu. Logicky jsem se při počátečním seznamovacím kole zajímal o to, zda takové materiály lze ve výuce s tabletem použít. Ano. V mém tabletu s operačním systémem Windows 8 (dnes již Windows 8.1) jsem měl nainstalovanou kompletní sadu Office. Promítání, úprava i tvorba nových materiálů se tedy mohla kompletně odehrát na jednom zařízení. Spokojeni budou i uživatelé interaktivních tabulí. Software, který jim umožňuje vytvářet a používat interaktivní přípravy, lze nainstalovat na tablety s Windows také.

Období, kdy jsem na tabletu používal výhradně materiály připravené z dřívějška, mi poskytlo prostor, abych se dokonale seznámil s prostředím, ovládáním a funkcemi tabletu. Zkrátka získal jsem jistotu. Ta je důležitá a nezastupitelná, pokud chcete v hodině s takovým zařízením předstoupit před vaše svěřence. Nemáte-li dispozici svůj vlastní tablet (rozumějte, takový o který se nemusíte dělit s dalšími kolegy), je zásadní mít možnost půjčovat si jej domů, třeba na víkendy a trénovat. Jak se říká Übung macht den Meister, tedy: Cvičení dělá mistra.

Fáze 2. –  aplikační

Na vyšší level, jak se dnes s oblibou říká, jsem postoupil, když jsem do výuky začal zařazovat moderní vzdělávací aplikace. Jejich zdrojem je tzv. Store. Centrální místo pro „nákup“ aplikací. Nákup není v uvozovkách náhodou. Mnohé z publikovaných vzdělávacích aplikací je distribuována zdarma. Za velkou výhodu považuji, že si ve Store mohu najít aplikace se zaměřením k mé výuce zcela bezpečně a jejich instalace je triviální. Stačí stisknout tlačítko instalovat. Zvládne to tedy každý kantor i bez asistence IT odborníka. Katalog nabízí pestrou škálu mnoha desítek tisíc aplikací, přímo vytvořených pro výuku. Matematika, zeměpis, biologie, fyzika, přírodopis, vlastivěda, geologie, cizí i mateřské jazyky, dějepis, zkrátka každý si přijde na své.

Mezi aplikace, které mne velmi zaujaly, řadím ty z dílny společnosti Corinth. Micro Plant umožní nahlédnout, i bez mikroskopu, do hlubin rostliny. Žák prozkoumá strom od větví a kořenů, přes stavbu listu, až po pletiva, rostlinnou buňku a parazity ve formě bakterií a virů. Obdobně se lze v technických předmětech seznámit v aplikaci Micro Engines s vývojem pohonných jednotek. Žák získá jasnou představu, jak takový motor funguje a jak je konstruován. Třešničkou na dortu je augmentovaná realita. Tablet v rukou umožní nahlédnout pod kůži spolužáka a to doslova. Prostřednictvím aplikace a kamery tabletu se na postavu spolužáka promítne například oběhová soustava, svalstvo, či kostra.  V poslední době vydala tato česká vývojářská společnost další tituly, které poskytnou učitelům i žákům interaktivní modely zvířat, geologických procesů a stanou se podporu dalších oborových didaktik na základní i střední škole.

K mému, z počátku zklamání, je mnoho aplikací v angličtině. Což mi stěžovalo jak jejich vyhledávání, tak vlastní používání. Ale zjistil jsem, že English je více na překážku mně, jako učiteli, než dětem. Ty se už v dnešní době s tímto světovým jazykem kamarádí velmi dobře. Já, jako méně zdatný angličtinář, jsem si pomohl aplikací Bing Translator, která umožňuje pořizovat překlady textů jak z klávesnice, tak třeba z vestavěné kamery v tabletu nebo nahraného zvuku.

Nedílnou součástí výuky se mohou stát i vestavěné aplikace, které získáte rovnou při instalaci operačního systému Windows. Jazykáři a zeměpisáři využijí aplikace Mapy a Cestování, které odhalují krásy světových destinací v interaktivních prostorových prohlídkách.  S aplikací Zprávy, lze v hodinách cizích jazyků rozvinout diskuzi nad aktuálními tématy, které uveřejnily zahraniční deníky.

Na nižším stupni si děti v hodinách mohou kreslit, malovat, vybarvovat, zkrátka výtvarně zařádit s aplikací Fresh Paint. Jediným kliknutím sdílí své výtvarné nadání s ostatními ve třídě nebo i rodiči.

Velkým pomocníkem jsou články Karla Klatovského na blogu http://blogs.technet.com/b/skolstvi/ věnovanému používání moderních technologií ve výuce.

Fáze 3. – projektová

Velký zlom nastal ve chvíli, kdy jsem nebyl sám, kdo má ve třídě při vyučování tablet k dispozici. První mobilní učebna s tablety přímo vybízela k nějakému dalšímu rozvoji jejich využití. A tak slovo dalo slovo a jednou jsme se dohodli s kolegy, jeden učí zeměpis a druhý biologii, že spojíme síly a vytvoříme společné projektové vyučování. Cílem nebude naučit se pracovat s tabletem, ale vytvořit vlastní knihu a to ne ledajakou. Předsevzali jsme si, že děti sami vyrobí svou vlastní „učebnici“.

Naše školní zahrada má jednu zvláštnost. Pan ředitel je nadšeným pěstitelem rostlin a pozemek školy mu umožnil splnit si sen, mít krásné arboretum. Děti, vybaveny tabletem, vyrazily do školní zahrady a náš úkol byl snadný. Každý tým sestaví svůj vlastní interaktivní herbář (ze stromů a keřů na školní zahradě). Každý nalezený exemplář řádně určí, zjistí o něm podrobnosti, doplní zajímavostmi, které lze o takové rostlině nalézt na internetu. Práce šla žákům pěkně od rukou. Aniž bychom je dopředu učili s aplikací CreateBook, kterou jsme pro tvorbu herbáře zvolili, začali se jednotlivé stránky budoucích knih plnit fotografiemi a popisky. Když jedna skupina objevila ve větvích hnízdo malých špačků, kteří svými žlutými zobáčky pískali, spontánně nahrály do herbáře i zvukový záznam. Jiné skupiny doplnili své výtvory o videosekvence prostředí, kde strom stál. Mapa se plnila tečkami s určením polohy jednotlivých stromů a keřů.

Výsledkem bylo zábavné dopoledne, kdy se propojilo několik různých oborů a dětem to umožnilo přirozeně využívat a zdokonalovat vlastnosti, které se jim jednou budou hodit. Komunikovali mezi sebou, rozdělili si v rámci týmů úkoly, orientovali se v prostoru, tvořili vlastní výukový obsah, který si pak v učebně dodělali a vzájemně sdíleli. Z „učebnic“ svých spolužáků se ledacos dozvěděli a hlavně všichni se přesvědčili o tom, že co strom, v naší školní zahradě, to originál.

Fáze 4. – co dál

Nových možností, které do výuky tablet či jiná dotyková zařízení přináší je mnoho, záleží jen a jen na fantazii a nadšení učitele, jak s nimi naloží. Věřím, že jsem vám umožnil nahlédnout do světa tabletů ve škole a inspiroval vás ve vaší další práci. Držím všem palce a budu velmi rád, pokud se i vy podělíte s dalšími kolegy a se mnou o své zkušenosti, nápady a zážitky s tablety ve třídách.

 

Jaroslav Šindler
bývalý učitel střední školy