První školní rok s tablety ve výuce

Na naší škole využíváme již několik let různé informační technologie ve výuce a tablety pro nás byly další výzvou. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli pořídit je pro žáky IV. třídy. A jaký byl první školní rok s tablety s operačním systémem Windows 8? Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti, které jsem během této doby získala.

Prvních pár týdnů jsme se potýkali s technickými problémy, s připojením do Acer Classroom Manager a s ovládáním tabletu. Učili jsme se používat Windows 8, jelikož nikdo z nás do té doby s tímto operačním systémem nepracoval. Brzy jsme si zvykli a začali jsme objevovat možnosti, které nám Windows 8 nabízí. Děti si uvědomily, že tablet ve vyučování není na hraní, ale že jim pomáhá v jejich vzdělávání a dává jim nové možnosti při získávání nových informací a poznatků.

Zvykali si i rodiče, kteří byli po začátku rozpačití. Proto jsme jim dali čas, aby se s tímto stylem výuky sžili a nekladli jsme požadavky pro bezpečné používání tabletů ve škole. V tomto školním roce si je děti ani nenosily domů, protože nám bylo jasné, že tomu by se rodiče bránili. V současné době zvažujeme zapůjčování tabletů i pro domácí přípravu, stále však řešíme otázku pojištění jejich poškození a ztráty. Hledáme nejlepší řešení pro rodiče i školu.

Já osobně jsme musela zcela změnit styl své výuky. V hodinách jsem používala interaktivní tabuli a vizualizér, ale práce s tablety je jiná. Metodické postupy, které jsem při vyučování používala, se ukázaly nedostačující a začala jsem vymýšlet metody, které by vedly k efektivní práci s tablety v hodinách. Ne vždy se dařilo, ale nevzdávala jsem se. Dnes mohu zcela upřímně říci, že se moje trpělivost a vytrvalost vyplatila a výuka je plynulá a taková, jakou ji chci mít.

Na internetu najdete mnoho aplikací, které můžete v hodinách používat, já však v převážné míře využívám své vlastní materiály, které si tvořím v PowerPointu, Wordu a SMART Notebooku. Pěkné programy najdete také na Windows Store a Terasoftu.

Tablety využívám při výkladu, procvičování, samostatné i skupinové práci a díky připojení do Acer Classroom Manager mohu kontrolovat, jak žáci pracují, zda učivo pochopili, poznám , který žák tápe a mám okamžitou zpětnou vazbu. Podařilo se mi sladit používání učebnic, sešitů a tabletů při výuce, jelikož si myslím, že by děti na prvním stupni základní školy měly v první řadě umět číst, psát a počítat.

Dnes už spolu s žáky beru tablety jako přirozenou součást vyučování, ale bez skvělé podpory a pomoci vedení naší školy, zejména pana ředitele Mgr. Kyncla, by mi vše, co jsem se za ten rok naučila, trvalo mnohem déle.

O používání ve výuce by se dalo mluvit dlouho, proto mi dovolte shrnout vše do pár bodů.

1. Pokud se rozhodnete tablety při vyučování používat, buďte trpěliví. Jednak k dětem, rodičům, ale i k sobě samému.
2. Nelekejte se prvních problémů, které jsou se zaváděním tabletů do výuky asi běžné – hlavně technické. Vše se dá doladit a vyřešit.
3. Vysvětlete žákům, že tablet v hodině není na hraní. Brzy to pochopí a pokud jim nastolíte určitý řád, bude vše fungovat.
4. Nebojte se tvorby vlastních materiálů a používání dostupných aplikací.
5. Pokud najdete „zlatou střední cestu“, pak se tablety stanou pro Vaši výuku výborným pomocníkem.

Mgr. Miloslava Peňázová – učitelka 1. stupně ZŠ
ZŠ a MŠ Krouna