Mobilní tabletová učebna v ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

Hlavním důvodem proč jsme se rozhodli zapojit se do projektu „Vzděláváme pro budoucnost“ je skutečnost, že mnoho dětí již nyní vlastní chytré telefony, tablety či jiné „hračky“ a směr zapojení vlastního digitálního zařízení žáků do běžného vyučovacího procesu je nezvratný. Využívání informačních a komunikačních technologií je jedním z důležitých nástrojů k podpoře individualizace práce a aktivního učení žáků.

Naše plány jsme rozdělily na několik etap:

  1. Pracoviště učitele s prezentační technikou (včetně interaktivní tabule) – standardní vybavení každé třídy vedlo k zautomatizování využívání počítačových programů včetně internetu jak pro učitele, tak pro žáky. PC pracují na platformě Windows, na interaktivních tabulích SMART se pracuje dotykem. Samozřejmostí je využívání elektronických třídních knih a žákovských knížek.
  2. PC učebna – k využití v hodinách informatiky – cílená příprava žáků v dovednostech efektivního využívání ICT a získání základních znalostí v oblasti digitálních technologií. PC učebna byla renovována na zařízení All -in One PC s operačním systémem Windows8 a dotykovými monitory (kompatibilita zařízení s mobilní tabletovou třídou).
  3. Mobilní tabletová učebna: využití pro výuku běžných předmětů na 1. a 2. stupni, pro práci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školící nástroj pro pedagogy. Školní sada tabletů Windows 8 včetně oddělitelné klávesnice bude sloužit:
  • učitelům jako nástroj pro vzdělávání jak sama sebe, tak postupnou implementaci žákovských zařízení do didaktiky vyučovacího procesu
  • v případě shodného zařízení ve výuce lze předpokládat, že dojde k integraci tabletů do výuky s menšími obtížemi při správě, v rámci řízení třídy učitelem, využívání dostupného obsahu a kompatibility znalostí a dovedností jak žáků, tak učitele
  • školní mobilní tabletová třída bude motivací žákům a učitelům k využívání tabletů jako pracovního nástroje a povede k rozšíření tohoto zařízení mezi další žáky jako osobní soukromý nástroj žáka
  • školní mobilní tabletová učebna bude k zápůjčce žákům se sociálně slabého prostředí

 

A jak se daří naplňovat naše vize?

Pomaleji než jsme původně předpokládali. Po téměř půl roce od zahájení máme funkční technickou infrastrukturu a pomalu se učíme, jak efektivně začlenit mobilní učebnu do výuky. A to není pouze o znalostech z oblasti ICT, ale zejména o didaktice a pedagogických dovednostech. V souladu s teorií: „Digitální technologie ve výuce jsou jako katalyzátor: dobré učitelské metody posunou kupředu, ale špatné pedagogické postupy se ještě zhorší“ intenzivně pracujeme na podpoře pedagogů. V únoru je naplánované školení k Windows 8 od společnosti Microsoft.  V hodinách, kde se nasazuje využívání tabletů, spolupracuje učitelka fyziky s kolegou informatikem. A nápady k samotné výuce hledáme po „všech čertech“ – z jiných škol, ze vzdělávacích portálů apod. Je to práce, která nás baví!

                                                                 Marcela Erbeková, ředitelka školy