Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Zhodnocení – 6.lekce

Tato lekce zahrnovala 2 základní okruhy problémů, ke kterým bych se chtěla vyjádřit:
– Hodnocení učitele
Je podle mě absurdní hodnotit učitele podle toho, jakých výsledků dosáhli jeho žáci. Obávám se, že by to mohlo vést ke snížení úrovně znalostí žáků. Ve snaze mít co nejlepší výsledky ve svém předmětu, by mohl učitel snižovat náročnost testů, ústních zkoušení… Pokud se žák dané informace nechce naučit, pak se je prostě nenaučí a je jedno, zda se učitel snaží či nikoliv. Na začátku každé hodiny vysvětluji, proč danou látku budeme probírat a jak se dá v praxi využít. Někdy je však těžké něco smysluplného vymyslet. Dost často používám obehranou frázi – budete to potřebovat k maturitě. Což se mi samotné nelíbí. V prvé řadě chci, aby se moji žáci učili sami pro sebe. Chci, aby na učení pohlíželi jako na proces, který CHTĚJÍ dělat a ne že MUSEJÍ. V praxi to vypadá tak, že se učí z povinnosti a kvůli rodičům (aby od nich měli pokoj) a maturitě.
Hodnotit učitele by měl ředitel či jeho zástupce, například formou hospitací, popř. natáčení hodin na video. Je to nejlepší forma, jak získat zpětnou vazbu od někoho jiného. Ve škole, kde učím, pan ředitel chodí pravidelně na hospitace, buď jsou to takové krátké vstupy během výuky (asi 10minut) anebo sedí společně se žáky v hodině 45minut. Poté samozřejmě následuje reflexe.
Mám takovou svoji naivní představu, kterou však nechci opustit – učitel by měl svoje povolání vykonávat z lásky k dětem a ze snahy jim předat co nejvíce informací, které by jim pomohly uplatnit se ve společnosti a vést spokojený a šťastný život.

– Hodnocení žáků
K tomu, abych za co nejkratší dobu získala co nejvíce známek od žáků, je nejlepší využívat testy s uzavřenými otázkami. Tím však pouze zjistím, kdo se co dovede „nadrtit“ nebo opsat. Proto se snažím postupně opouštět tuto metodu a hledat jiné alternativy (př. porozumění textu). V tomto ohledu však narážím na problémy – viz. např. testy z nové maturity – když jsem viděla zadání testů z dějepisu, tak mi bylo jasné, že moji žáci se svými schopnostmi analyzovat text, srovnávat informace v něm obsaženém, nepochodí. Celý test z dějepisu byl postaven na faktografických znalostech – zejména studenti museli znát přesná data, kde se co kdy stalo. Pokud budu chtít, aby moji studenti byli u maturit úspěšní, MUSÍM najet na klasické tradiční metody – memorování.
Ve škole využíváme iskolu, která slouží jako – třídní kniha, žákovská knížka, skladiště vytvořených prezentací, materiálů, které si mohou žáci stáhnout a používat je. Rodiče mají také přístupová hesla, prostřednictvím nichž mohou sledovat prospěch svého dítěte. Je to mnohem lepší než klasická žákovská knížka, neboť pak lze snadněji podchytit případný neprospěch a učinit včas nápravu.