Maturita z informatiky na ZŠ Lachova 1

Skuska-MartinaInformatika je ťažko skúšaný predmet. Niekedy veľmi obľúbený, občas zákerne „zabitý“, sem tam príťažlivý, veľmi často prekvapivý. Toľko aktivít rôznym smerom jej môžu závidieť hociktoré iné predmety.

My sme sa na hodine zamerali na maturitu z grafickej úpravy fotky. Nie, cieľom nebolo, aby sme vytvorili originálny bilboard. Chceli sme dosiahnuť zdanlivo jednoduchú vec. Aby sme sa vedeli sami učiť podľa tzv. tutoriálov (nebola to naša prvá hodina v danom programe na danú tému). Každý samouk vie odceniť tento spôsob sebavzdelávania.

Téma? Farebné zvýraznenie obrázka (fotky), cez ktoré preložíme svoj vlastný vodoznak ako znamenie našej tvorby.

Prichádzame do počítačovej miestnosti, zapíname počítače a sťahujeme zadanie. Ale, čo budem chodiť okolo horúcej kaše. Skúste si to sami (potrebujete program GIMP, ktorý je voľne dostupný). Nech sa páči.

Zadanie na vypracovanie skúšky z programu Gimp.

1. Otvor si vlastný (stiahnutý) obrázok v programe GIMP.

2. Podľa postupu na stránke vyfarbi určitú časť obrázka (klikni na odkaz):

http://sopusik.wordpress.com/2011/02/14/gimp-vyfarbenie-casti-obrazku/

3. Označkuj si svoje dielo podľa postupu (klikni na odkaz):

http://sopusik.wordpress.com/2011/05/17/gimp-vodoznak-na-obrazku/

 4. Ulož si svoju prácu vo formáte .jpg a odošli vypracované zadanie na adresu:

(recenzované autorom článku)

Darilo sa? Chcete sa pochváliť? Nie? Ale no tak. My sa tiež pochválime. Toto je naša tvorba:

Farebné zvýraznenie čb fotky s vodotlačou (klik)