Matematika pre život

Dnes sme sa s “kolegami” v mojej triede hrali na biznismenov. Aby sme v budúcnosti nenaleteli na prvú “najlacnejšiu” ponuku.  Šlo o to, rozhodnúť v daný moment, čo je pre nás najlepšie. Nešlo len o klasické počítanie zadanie- výsledok, ale uvedomiť si dôsledky svojho výberu, svojej voľby. Celý pokus sa skladal z dvoch príkladov zo života, kedy sme si v záhrade chceli vykopať jamu pre kúpený bazén a kúpiť najlacnejšiu čokoládu (obr.1)

V prvom prípade sa naša analýza skladala z troch častí. Ideme si kúpiť bazén, máme vybraté tri za rovnakú sumu, ale rôzna je cena, za ktorú nám prídu dané tri firmy vykopať jamu. Po výzve, ktorú firmu si zavoláme samozrejme deti reagovali, že tú najlacnejšiu. Potom sme ale vypočítali na základe veľkostí rôznych typov bazénov, akú jamu potrebujeme vykopať, teda koľko metrov kubických nám treba zaplatiť. Keďže jamy boli rozdielne, hneď sa verejná mienka poupravila a začala byť pre nás najzaujímavejšia ponuka s najmenšou jamou. Čo sme ale nečakali, po prepočítaní množstva odnesenej hliny za jednotlivé ceny firiem, sme prišli k tretej, pôvodne nezaujímavej možnosti. Prekvapivé, ale taký je život.

V podobnom duchu sa niesol prípad druhý, kedy sme si mali vybrať z troch rôznych čokolád, veľkostne i finančne odlišných. Samozrejme, už sme sa nenechali napáliť, naše odhady už boli opatrnejšie. Takže sme už dokázali usúdiť, že nie vždy sa oplatí to, čo na prvý pohľad vyzerá najlacnejšie, najväčšie a podobne.

My už vieme, že sa oplatí počítať :)

A tu sú naše oriešky- príklady, ktoré možno prekvapili

Obr.1: Príklady, ktoré nás prinútili zamyslieť sa, čo dokáže reklama