Zamyšlení s básničkou k zahájení školního roku

Vážení uživatelé Metodického portálu RVP.CZ,

nedávno jsme v tramvaji zaslechli část rozhovoru, kdy se otec malého školáka snažil chlapci nějak lapidárně vysvětlit podstatu konfliktu na Ukrajině. Posléze řeč útržkovitě sklouzla k začátku školního roku, a najednou hoch pronesl: „Tati, chci do školy, aby nebyla válka“. Tato krátká, leč přesná formulace nám pak ještě dlouho běhala v hlavě jako nějaká mantra. Ano, je to trochu idealistické, ale od čeho je tu škola a vzdělávání celkově? Právě od toho, aby vychovávala jedince, kteří budou chápat svět v souvislostech, nebudou se bát projevit svůj svobodný názor, budou respektovat práva ostatních a nebudou si uzurpovat své či jiné názory silou, potažmo v tomto případě krutou a nesmyslnou válkou. Netušíme, jestli tímto svým prohlášením chtěl chlapec sdělit něco podobného, z rozhovoru dále jsme už mnoho nezachytili, ale domníváme se, že ano.

V souvislosti s touto podnětnou epizodou bychom vám rádi připomněli, že kromě naší klasické agendy v podobě článků a materiálů do výuky vám pravidelně přinášíme nové metodicko-didaktické příspěvky týkající se Ukrajiny, které by měly pomoci vyučujícím v integraci cizojazyčných žáků do českého vzdělávacího systému a naopak českým žákům zajímavým způsobem přiblížit ukrajinské reálie.

Rovněž si vás dovolujeme upozornit, že zahajujeme podzimní webinářovou sezónu, na anotace připravovaných online setkání se můžete podívat již nyní. A rozhodně je nač se těšit.

Na závěr bychom vám prostřednictvím poetického pásma kolegyně Lenky Vojíkové rádi popřáli úspěšný start do nového školního roku.

Tým Metodického portálu RVP.CZ

Na to září jsme se těšili,
věřte, další rok nás posílí,
mnoho výzev, také zábavy,
nám jistě škola připraví.

Úsměv mějte stále na tváři,
i když žáci rušno vytváří,
a šiřte optimismus navzdory,
že si zapomenou úkoly.

A když někdy toho bude dost,
teď věnujte nám pozornost,
dbejte na psychickou hygienu,
sladkost též pomůže od problémů.

Tak vám přejem velké odhodlání
a při každodenní kávě ranní
mějte na mysli, že nový den
bude dobrodružstvím naplněn.

Zdroj obrázku: Wokandapix. Pixabay.com: [online]. [cit. 2022-08-30]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/photos/school-education-learning-converse-909381/.