TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE LEDNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Online encyklopedie jako zdroj informací, autor: Michal Černý

Článek se věnuje možnostem využití online encyklopedií ve výuce a jejich posouzení z hlediska kvality hesel. Upozorňuje na silné i slabé stránky těchto zdrojů a ukazuje konkrétní příklady, které může učitel využít.

Well-being a kultura školy, autor: Michaela Spurná; spoluautor: Alena Nosková

V článku můžete prozkoumat ukotvení pojmu well-being, jeho propojení s kulturou školy a význam procesů pro rozvoj učícího se společenství, včetně příkladů. Ilustrace vám pak ukáže různé pojmy z této oblasti ve vzájemném vztahu.

Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole speciální v době digitální (1. díl), autor: Renata Votavová; spoluautor: Lucie Stejskalová, Lenka Říhová

Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které inspirativně řeší digitální vzdělávání svých žáků. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Soustavy rovnic – grafické řešení, autor: Mgr. Radomír Macháň

Cílem aktivity je procvičení řešení soustavy rovnic, a to grafickou metodou (pro kontrolu i početní metodou). Soustavy (dvojice lineárních funkcí) jsou ukryty v QR kódech. Úkolem je tyto funkce narýsovat do kartézské soustavy podkreslené mapou Evropy.

Domina a tvary písmen, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje čtyři domina k upevnění zrakové podoby všech čtyř tvarů písmen české abecedy.

Základní orientace v jízdním řádu trolejbusů, autor: Mgr. Zuzana Kolářová

V prezentaci se žáci ZŠ s lehkým mentálním postižením seznámí s trolejbusovým jízdním řádem. Vysvětlení významu jednotlivých částí slouží k tomu, aby se žáci naučili v tištěném jízdním řádu orientovat. Pracovní list prověřuje pochopení a procvičení znalostí.

Nové záznamy webinářů

Hry v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Mgr., Bc. Michael Novotný.

Bádáme a experimentujeme v mateřské škole

Mgr., Bc. Michael Novotný nás i letos nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách si pojďme společně vyzkoušet nějaký ten pokus!

Metody aktivního učení

Aktivní žák = spokojený učitel. Ale jak na to? Poradí nám Mgr. Jiří Hruška.