NEJ… Z MĚSÍCE KVĚTNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

To nejzajímavější z modulu Články

Mají nová média negativní vliv na náš wellbeing?, autor: Ludmila Kovaříková

Studie z dubna 2021 ukazuje, že naše podvědomé odmítání určitých médií nemá opodstatnění, a upozorňuje na mylné předpoklady dřívějších výzkumů.

Nástroje pro rozvoje vědecké gramotnosti: kvantitativní výzkum prováděný studenty na střední škole, autor: Michal Černý

Příspěvek se zaměřuje na nástroje, které může učitel se svými studenty na střední škole používat k tomu, aby efektivně prováděli kvantitativní výzkum – od aplikací na tvorbu dotazníků až po analytické a vizualizační nástroje. Představuje praktický soubor aplikací vhodných pro rozvoj vědecké gramotnosti.

Environmentální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ, autor: PhDr. Roman Kroufek Ph.D., spoluautor: doc. PhDr. Jan Činčera Ph.D.

V letech 2019–2020 byl realizován reprezentativní národní výzkum environmentální gramotnosti žáků 2. stupně základní školy. V textu jsou rámcově představeny klíčové výsledky výzkumu a doporučení pro realizaci environmentální výchovy. Součástí jsou také odkazy na výstupy projektu, které obsahují podrobnou metodologii výzkumu i jeho výsledky: Metodiku pro hodnocení environmentální gramotnosti žáků a souhrnnou zprávu Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách.

To nejzajímavější z modulu DUM

Putování za řemesly po Jihočeském kraji, autor: Martin Rek, Mgr. Magda Kašparová, Mgr. Ivana Simandlová, Šárka Polatová, Lucie Jiraňová

Program zaměřený na žáky druhého stupně ZŠ s mentálním postižením, autismem, se specifickými poruchami učení a chování vytváří předpoklady jejich dobrého zapojení do profesního života. Využívá k tomu atraktivní formy výuky založené na intenzivní spolupráci s knihovnou. Díky tomu se u žáků prohlubuje pozitivní vztah ke knihovně, ke knihám i ke kultuře vlastního regionu.

Ekonomická specifika zámořských území II. (blokový graf), autor: Petr Tišl

Materiál je formou případové studie středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd – zejména ekonomické teorie a aplikace ICT. Je určen jako podpora výuky obecné socioekonomické nebo regionální geografie. Navazuje na materiál Ekonomická specifika zámořských území I., ale využít se dá i samostatně.

Ovocné destiláty, autor: Jan Marek, Mgr. Zdeňka Pařízková

Prezentace a pracovní sešit jsou určeny pro žáky druhého ročníku učebního oboru kuchař-číšník, studijního oboru gastronomie, hotelnictví. Studijní materiál je využíván v předmětu stolničení. Žáci se seznámí s výrobou, skladováním a servisem ovocných destilátů. Hlavním cílem je rozšířit vědomosti a dovednosti v oblasti nápojové gastronomie – destiláty.

Nové záznamy webinářů

Tajemství pohádek, která možná ani netušíme

Lektorka Mgr. Helena Kumperová nás již provedla skrytým kurikulem, nedirektivní komunikací nebo netradičními postupy při práci s žáky s ADHD. Jsme si jisti, že setkání nad pohádkami bude minimálně pohádkové.

Jak na inovace ŠVP II.

Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představy rodičů a zřizovatele? Jak využít potenciálů, nápadů a tvořivosti všech pedagogů školy? Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek se s námi již podruhé podělí o svá doporučení.

Inšpirácie intuitívnej pedagogiky v dobe dištančnej II.

Peter Živý podruhé aneb Nabízíme další dávku intuitivní pedagogiky pro učitele, kteří učí (nejen) distančně. V seriálu (dva webináre) sa lektor zameria na inšpirácie pre učitelov, ktorí chcú rásť a rozvíjať sa, obohatiť sa o jedinečný prístup pohľadu na zmysel školy.