NEJ… Z MĚSÍCE DUBNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější z modulu Články

Příroda a ekosystém, autor: Kateřina Filkova

Náš svět se skládá ze sítě a propojení všech živých i neživých organismů. Děti se naučí tomuto společenství porozumět a umět hledat vazby nejen v potravním řetězci. Aktivity jsou zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je, aby si děti při každodenních pobytech v přírodě všímaly, kde co nově roste, kam kdo nakladl vajíčka, kdo může být pro koho potravou, … Prostředím pro realizaci může být jak příroda, tak třída v mateřské škole.

Virtuální prostředí ve výuce dějepisu, autor: Pavel Žalský

Virtuální prostředí umožňuje žákům atraktivní formou získávat nové informace o historických událostech a jevech. Panoramatické vizualizace, virtuální reality nebo digitální 3D modely by určitě ve výuce dějepisu měly mít své místo. Článek popisuje několik příkladů využití těchto nástrojů v praxi.

Největší úspěchy učitelů v online výuce (padlet), autor: Jaroslav Mašek

Pojďte společně sdílet své největší úspěchy v online výuce.

To nejzajímavější z modulu DUM

Za Českým nebem, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Studenti/žáci pracují s cimrmanovskou hrou České nebe, přemýšlejí nad tím, kdo je a kdo není „miláčkem národa“, proč v komisi kromě „Babičky“ nebyly žádné ženy, jak to bylo (je) s legionáři…, koho bychom do komise navrhli dnes. Vhodné pro skupinovou práci, nutné vymezit dvě vyučovací hodiny, možné propojení s češtinou, literaturou a dějepisem. Diskutujeme mj. o tom, do jaké míry se máme brát jako národ vážně.

CSS grid – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál umožňuje interaktivní zápis pravidel v jazyku CSS pro procvičení rozložení objektů na stránce s využitím CSS gridu. Změna v zápisu CSS se interaktivně promítne v náhledu.

Slavíme svátky, autor: A. Rakoušová

Tematiku slavení svátků předkládáme učitelům pro inspiraci. Cílem textů je především podpořit žákovské učení, pomoci pochopit, proč se slaví určité významné dny, případně se dodržují lidové zvyky a tradice. Žáci 3. ročníku základní školy se dozvědí, proč slavíme 25. a 26. prosinec, 5. a 6. červenec, proč slavíme Velký pátek jako svátek, jaký význam má v lidové tradici svatý Ondřej a svatý Mikuláš.

Nové záznamy webinářů

Rozcvičky a hry ve výuce matematiky

Ve spolupráci s komunitou dobrovolníků Česko.Digital jsme získali lektorku Štěpánku Baierlovou, učitelku matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici, která se s námi podělí o své tipy a náměty do hodin matematiky.

Pan Kamínek a paní Větvička

Člověku, i tomu nejmenšímu, vždy stačily ty nejjednodušší hračky, ty nejběžnější učební pomůcky. Stavebnice je stavebnicí, panenka panenkou, robot robotem, ale větvička, kámen, kulička hlíny se mohou stát čímkoliv. Ing. Martin Kříž nás seznámí s těmi nejběžnějšími hračkami, na které jste možná už dávno zapomněli.

Žák s PDA v běžné třídě

Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již popáté podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Tentokrát se zaměříme na patologické vyhýbání požadavkům (nejen) dětí s PAS.

Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků

Setkání s doc. PaedDr. Janou Škrabánkovou, Ph.D. nabídne účastníkům stručný přehled edukačních a osobnostních specifik nadaných žáků s ohledem na aktuální možnosti výuky. Zajímavé poznatky nabídnou také výsledky dotazníkového šetření skupiny nadaných žáků.