ONLINE SETKÁVÁNÍ: Čtenářská gramotnost – celoroční projekt k rozvoji čtenářské gramotnosti | 27. 5. 2020 od 20:00

Paní učitelka 1. stupně Jana Rohová nám představí dlouhodobý projekt pro rozvoj čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s žáky 2. třídy ZŠ. Inspirujte se!

Cíle setkání:

 1. Seznámení s pojmem čtenářská gramotnost.
 2. Seznámení s možnostmi využití projektu ve výuce i při zájmových aktivitách a ŠD.
 3. Seznámení s časovými možnostmi projektu a využití mezipředmětových vztahů.
 4. Seznámení s metodami, které můžeme v projektu využít.
 5. Ukázka konkrétních činností v rámci projektu.

Program setkání:

 1. Co je to čtenářská gramotnost, jak ji můžeme rozvíjet.
 2. Jak dítě naučit číst tak, aby rozumělo čtenému a s textem umělo pracovat.
 3. Využití projektu ve výuce čtení: konkrétní metody práce, mezipředmětové vztahy, organizace výuky, hodnocení.
 4. Projekt 2. C. Cesta kolem světa: Informace, nápady, konkrétní ukázky a nápady, naše knížka, prezentace pro rodiče.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům ve ŠD, rodičům dětí.

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ FLČ ve Strakonicích. Lektorka je autorkou publikace Cesta kolem světa – pracovní listy s metodikou a dalších publikací nakl. Raabe a Fortuna Praha. Projektové vyučování ji baví a věří, že napomáhá nejen ke zlepšení znalostí a dovedností dětí ve třídě. Projekty děti učí spolupráci, vzájemnému respektu, zároveň vzbuzují chuť do školní práce a touhu po poznání.

Užitečné odkazy:


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem (počet účastníků je omezen, proto přijďte včas)! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

 

 

Potřebujete:

 • počítač připojený na internet,
 • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpovědí.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás!